English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

A.D. abbr B.A.; Bledhen agan Arludh f; (Common Age) O.K.; Osweyth Kemmyn f

adamant adj adamantek

adapt vb aswiwa; framya; desedha

adapter n aswiwer m, aswiworyon

add vb keworra; addya

adder n nader f, nadres

addition n keworrans m, keworansow; addyans m, addyansow

additional adj keworansel

address I n (location) trigva f, trigvaow; (speech) areth f, arethyow II vb (write address on) skrifa trigva war2; (speak to) kowsel orth; kewsel orthM; kowsel ort

adequate adj lowr

adhere vb glena; omlena. adhere to glena orth; omlena orth

adherence n omlenans m, omlenansow

adherent n dyskybel m, dyskyblon

adhesion n arlenans m, arlenansow

adhesive adj I adj glenus; glusek; glujekL II n glus m, glusow, glujowL

adjective n hanow gwann m, henwyn gwann; hanow gwadnLm, henwyn gwadn

adjoining adj ogas; nessa; yn herwydh; en herwydhL

adjust vb desedha

adjustment n desedhans m, desedhansow

administer vb menystra; governa; (of medicine) ri; reiL

administration n menystrans m, menystransow; menystracyon m, menystracyons

administrative adj menystrek

administrator n menystrer m, menystroryon; menystrores f, menystroresow

admiration n estem m

admire vb estemya

admission n amyttyans m, amyttyansow

admit vb (acknowledge) amyttya; (confess) avowa; meneges; (let in) degemeres a-berth

admittance n kummyas-entra m, kumyasow-entra; kubmyas-entraLm, kumyasow-entra. no admittance entrans difennys; entrans difednysL

admittedly adv res yw avowa; res ew avowaL

adolescent I adj lank; godevesik II n lank m, lankyow; lankes f, lankesow

adopt vb (a child) adoptya; asvaba; (a policy or motion) degemeres; receva

adoption n adoptyans m, adoptyansow; asvabans m, asvabansow. adoption agency maynorieth-asvaba f, maynoriethow-asvaba

adoration n gordhyans m, gordhyans

adore vb gordhya

adorn vb afina; tekhe; (furnish) takla

Adriatic m mor Adriatek m

Pages