English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

afraid adj ownek. become afraid of kemeres own rag

Africa top Afrika m

African I adj afrikan II n Afrikan m, Afrikans; Afrikanes f, Afrikanesow

aft adv (at the back) a-dhelergh; (to the back) war-dhelergh

after prp (time only) wojaL; wosa; (time and space) war-lergh

afternoon n dohajydh m, dohajydhyow; dohajedhLm, dohajedhyowL; androw m, androwyow; (afternoon-time) androweyth m, androweythyow. good afternoon dohajydh da; dohajedh daL

afternoon-time adv dohajydhweyth; dohajedhweythL

afterwards adv a-wosa; a-wojaL; dres keyn; war-lergh henna; war-lergh hednaL

again adv arta; das-. say again dasleverel. do again daswul

against prp (opposition) erbynn; war-bynn; war-bydnL; (spatial) orth; ortL. against the grain erbynn an gwias; war-bydn an gwiasL. against the law erbynn an lagha; war-bydn an laghaL. guard against gwitha rag

age I n oos m, osow; oojLm, ojow II vb kothhe. old age henys m; kothni f

agency n mayn m, maynys; maynorieth f, maynoriethow

agenda n rol negys f, rolyow negys

agent n maynor m, maynoryon; maynores f, maynoresow

aggravate vb (worsen) gwethhe; (irritate) serri

aggression n argas m, argasow

aggressive adj argasus

aggressor n argasor m, argasoryon; argasores f, argasoresow

agile adj byw; bewL; skav

agility n bewder m; skavder m

agitate vb amovya

agitated adj amovys

agnostic I adj agnostek II m agnostek m, agnostegyon; agnosteges f, agnostegesow

ago adv nans yw; nanj ewL. long ago nans yw pell, nanj ew pellL. not long ago nans yw neppell, nanj ew neppellL

agony n galarow dl

agree vb akordya; agria; (transitive) unverhe; (intransitive) bos unver; bos unverhes. agree with akordya gans; akordya orth; assentya gans; bos unver gans; bos unverhes gans

agreed adj akordys; (unanimous) unver

agreement n akord m, akordow; ambos m, ambosow; unverheans m, unverheansow

agriculture n ammeth f; abmethLf

ague n kleves seson m

ah int a

ahead adv yn-rag; en-ragL

aid I n gweres m, gweresow; sokor m II vb gweres; sokra. first aid n sokor kensa m; sokor kynsaMm. hearing aid klowell f, klowellow; klewellMf, klewellow

AIDS n SIDA m; Syndrom an Imundhifyk Akwirys m

aim I n meder m, medrow; (objective) amkan m, amkanow II vb medra

air n ayr m. air conditioning n ayrewnans m, ayrewnansow; ayrownansLm, ayrownanjow. air hostess n ostes ayr f, ostesow ayr. air steward n ost ayr m, ostys ayr

Pages