English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

airline n ayrlinen f, ayrlinennow, ayrlinednowL

airmail n ayrbost m. by airmail der ayrbost

airport n ayrborth m, ayrborthow

airstrip n ayrsketh m, ayrskethow

airtight adj hermesek

aisle n kasel f, kaselyow. aisle seat n esedh gasel f, esedhow kasel

ajar adj hanter ygerys; hanter egerysL

alarm I n (clock) difunell f, difunellow; (electric) alarm m, alarmow; (feeling) own m II vb gorra own yn. burglar alarm alarm ladron m, alarmow ladron. fire alarm alarm tan m, alarmow tan

alarm clock n difunell f, difunellow

alarmed adj ownek

alarming adj broweghus

alas int ellas; soweth; tru; ogh

Albania top Albani f

Albanian I adj albaniek II n (language) Albaniek m; (person) Albanian m, Albanians; Albanianes f, Albanianesow

albeit cnj kyn fo

album n albom m, albomow; (book) lyver kuntelMm, lyvrow kuntel; lever kuntelLm, levrow kuntel; (music) kuntilow m, kuntilowyow

alchemy n alkemi m

alcohol n alkohol m; las m, lasow

alcoholic I adj alkoholek; lasek II n alkoholek m, alkohologyon; alkohologes f, alkohologesow

alcoholism n alkohologeth f; lasogeth f

alcove n neythik m, neythigow

ale n korev m, korevow; kor'Lm, korevow

A level nivel A m, nivelyow A

algebra n aljebra m

alias n kenhanow m, kenhenwyn

alibi n alibi m, alibis

alien I adj estren II n alyon m, alyons; estren m, estrenyon; estrenes f, estrenesow

alienate vb estrenya

alight I adj gans tan; gans golow II vb (dismount) diyskynna; deskydnyaL

align vb alinya

alignment n alinyans m, alinyansow

alike adj kehaval

alive adj byw; bewL

all I adj oll II prn peub. all the time pub eur oll. all the way to bys yn; bys enL. not at all mann. the All Blacks an para Oll Du m

allegation n alejyans m, alejynsow; kuhudhans m, kuhudhansow

allege vb alejya; kuhudha

Pages