English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

alleged adj alejys; kuhudhys

allergic adj alergek

allergy n alergedh m, alergedhow

alley n stretyn m, stretynnow, stretydnowL

alleyway n skochfordh f, skochfordhow

alliance n keffrysyans m, keffrysyansow; keffresyansLm, keffresyanjow

allied adj keffrysys; keffresysL

alligator n aligator m, aligators

allow vb gasa; garaL

ally n keffrysias m, keffrysysi; keffresiasLm, keffresyji; keffrysiades f, keffrysiadesow; keffresiadesLf, keffresiadejow

almighty adj ollgallosek

almond n alamand m, alamandys, alamandow

almost adv (before an adjective) ogas; (before a noun) ogas ha; (before a verb) namna2; namnag; (used independently) ogatti; ogasti. he almost won ev a waynyas ogatti

alms n alusen f, alusennow, alusednowL

aloes pl aloes pl

aloft a-vann; a-vadnL

alone adj honan; honen

along adv a-hys; a-hesL

alongside adv, prp ryb tenewen; reb tenewenL

aloof adv a-denewen

aloud adv yn ughel; en ughelL

alphabet n abecedari m, abecedaris; lytherennekMf, lytherenegi; letherednekLf, letherenegi

Alps top Alpys pl

already adv seulabrys; seulabresL

alright adv da lowr; oll yn komposter

also adv ynwedh; ewedhL; keffrys; keffresL; maga ta

alter vb chanjya; dihevelebi

alternate vb tereylya

alternation n tereylyans m, tereylyansow

alternative I adj aral; ken II n ken dewis m, ken dewisyow

although cnj (before consonants) kyn5; (before vowels and h-) kynth

altogether adv hys-ha-hys; hes-ha-hesL

aluminium n aluminiom m

always adv pub prys; pub presL; pub termyn; prest

Alzheimer's (disease) n kleves Alzheimer m

amalgam n amalgam m, amalgamys; kesunses m, kesunsesow <extended vocabulary>

Pages