English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

babble vb gerya

baby n babi m, babiow; flogh byghan m, fleghes vyghan; (also: baby doll) baban m, babanes. baby carriage kerrik flogh m, kerrigow flogh

baby-sit vb floghgovia

baby-sitter n floghgovier m, floghgovioryon; floghgoviores f, floghgovioresow

bachelor n bacheler m, bachelers. bachelor's degree bachelerieth f, bacheleriethow

back I adv arta; tre; war-dhelergh II n keyn m, keynow; kil m, kilyer III vb skoodhya. at the back a-dhelergh. back down omblegya. back off kildenna; kildednaL. back to front an keyn a-rag. to the back war-dhelergh

backache n payn keyn m, paynys keyn

backbone n askorn keyn m, eskern keyn

background n kilva f, kilvaow

backpack n sagh keyn m, seghyer keyn

backward(s) adv war-dhelergh; war gamm; war gabmL. backward turn kildro f, kildroyow

bacon n backen m; kig mogh m

bacterium n egin m, eginyow; bakteriom m, bakteria

bad adj drog; bad; (preceding the noun) hager. bad deal hager-vargen m. bad deed bad-ober m, bad-oberow. bad news yeyn-nowodhow pl

badge n arwodhik m, arwodhigow

badger n brogh m, broghes

badly adv bad; yn trog; en trogL

badminton n badminton m

bag I n sagh m, seghyer II vb (put in a bag) sagha. sleeping bag sagh-koska m, seghyer-koska

bagpipes pl pibow sagh pl

bail n mewgh m, mewghyow. stand bail mewghya. jump bail gasa mewgh; gara mewghL

bait n treustrum m, treustrummow

bake vb pobas

baker n peber m, peboryon; pebores f, peboresow

bakery n popti m, poptiow

balance I n kespos m, kesposow; omborth m, omborthow; (device) mantol f, mantolyow; (bank account) gasadow m, gasadowyow II vb omberthi

balanced adj omborth

balcony n balegva f, balegvaow; soler m, soleryow

bald adj mool; blogh. bald person penn pilys m; pedn pilysLm

bale n I n pusorn m, pusornow II vb pusornas

ball n pel f, pelyow

ballad n ballad m, ballads

balloon n pel ayr f, pelyow ayr

ballot n etholans m, etholansow

ballpoint pen n pluven belvleyn f, pluvennow pelvleyn, pluvednow pelvleynL

balm n eli m, eliow. lip balm, lip salve eli gweus m, eliow gweus

Pages