English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

businesswoman f negysydhes f, negysydhesow

bustle vb fyski; feskiL

busy adj bysi

busybody n mellyer m, melyoryon; melyores f, melyoresow

but cnj (yet) mes; besL; (except, save) saw; lemen

butcher n kiger m, kigoryon; kigores f, kigoresow. butcher's shop n kigti m, kigtiow

butt I (container) keryn f, kerynyow; (target) but m, butys II vb kornya

butter n amanyn m, amanynnow; 'manynLm, 'manydnow

butterfly n tykki Duw m, tykkiow Duw, tykki Duwes

buttock n pedren f, pedrennow, pedrednowL, dl diwbedren

button n boton m, botonyow, botonsL. button hole n toll boton m, tell boton. push a button pokya boton

buy vb prena; pernaL. buy a pig in a poke prena kath yn sagh; perna kath en saghL. buy back dasprena; daspernaL. buy off falsgobra. buy on hire purchase hirbrena; hirbernaL. buy the farm merwel. buy up kowlbrena; kowlbernaL

buyer n prener m, prenoryon; prenores f, prenoresow

buzz n sia. buzz off! voyd alemma!; voyd alebma!L; gwev ow golok!

buzzard n bargos m, bargoses, bargojesL

by prp (agent) gans; genL; (until) bys; erbynn; war-bydnL; (next to) ryb; rebL. by bus gans an kyttrin. by car yn karr. by Christmas erbynn Nadelik; war-bydn NadelikL. by day and by night dres an jydh ha'n nos; dres an jedh ha'n nosL. by God parde. by now erbynn lemmyn; war-bydn lebmynL. by rail gans an tren. by the load orth an sawgh. by the sea ryb an mor; reb an morL. by the way dre hap. little by little nebes ha nebes

by-election n isetholans m, isetholansow

bygone adj passys; passyes

bypass n fordh dremen f, fordhow tremen

byte n bayt m, baytys

Pages