English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

beggar n beggyer m, beggyers

begin vb dalleth; dallaL

beginner n dallether m, dallethoryon; dallethores f, dallethoresow

beginning n dalleth m, dallethow; dallaLm, dallethow; dallathvos m, dallathvosow; derow m, derowyow

behalf n parth f, parthow. on behalf of a-barth

behave vb fara; omdhoon; omdhegi

behaviour n omdhoon m; fara m; omdhegyans m, omdhegyansow

behead vb dibenna; dibednaL

behind adv, prp a-dryv; a-drevL; a-dhelergh

behold I int awotta; ot; otta II vb mires

beholden adj synsys; senjysL

beige adj losvelyn

Belarus top Belarus m

Belarusian I adj belarussek II (language) Belarussek m; Belarussian m, Belarussians; Belarussianes f, Belarussianesow

belfry n kleghti m, kleghtiow

Belgian I adj belgek II n Belg m, Belgyon; Belges f, Belgesow

Belgium top Pow Belg m

belief n kryjyans m, kryjyansow; krejyansLm, krejyanjow

believe vb krysi; krejiL

bell n klogh m, klegh. bell pepper pubren f, pubrennow, pubrednowL. church bell klogh meur m, klegh meur. small bell kleghik m, kleghigow

bellow vb bedhygla; usa; ujaL

belly n torr f, torrow

belong vb longya

belongings pl pyth m, pythow; pethLm, pethow

beloved I adj karadow; meurgerys II n kuv m, kuvyon

below I adv a-woles II prp a-woles dhe2; yn-dann2; en-dadnL. down below a-barth a-woles

belt n grugys m, grugysyow. seat belt grugys esedh m, grugysyow esedh

bench n form m (f), formys

bend I n pleg m, plegow; stumm m, stummow; kammas f, kamasow; kabmasLf, kamajow II vb plegya

beneath prp yn-dann2; en-dadnL. from beneath a-dhann2; a-dhadnL

beneficial adj lesel; meur y les m; meur hy les f; prowus; 'vas

beneficiary I adj benfysek II benfisek m, benfisogyon; benfisoges f, benfisogesow

benefit n les m; prow m

benevolence n helder m

benevolent adj hel

bent adj kamm; kabmL

Pages