English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

bilingual adj diwyethek

bilinguialism n diwyethogeth f

bill (1) n (financial) reken m, reknow. bill of sale reken gwerth m, reknow gwerth

bill (2) n (of a bird) gelvin m, gelvines

billion num bilvil2m, bilvilyow; bilyon m, bilyonow

bin n argh f, arhow

binary adj dewek

bind I n kolm m, kolmow II vb kelmi; strotha; maylya

binge vb kwoffi

biography n bewskrif m, bewskrifow

biology n bewonieth f

birch n besowen f, besow

bird n edhen f, ydhyn, edhnowL

biro n pluven belvleyn f, pluvennow pelvleyn, pluvednow pelvleynL

birth n genesigeth m, genesigethow; dinythyans m, dinythyansow; dinethyansLm, dinethyansow. give birth dinythi; dinethiL

birthday n penn-bloodh m, pennow-bloodh; pedn-bloodhLm, pednow-bloodh. birthday cake tesen benn-bloodh f, tesennow penn-bloodh; tesen bedn-bloodhLf, tesednow bedn-bloodh. birthday card karten benn-bloodh f, kartennow penn-bloodh; karten bedn-bloodhLf, kartednow pedn-bloodh

biscuit n tesen gales f, tesennow kales, tesednow kalesL

bisexual adj dewreydhel

bishop n epskop m, epskobow; epskobes f, epskobesow

bishopric n epskobeth f, epskobethow

bison n bual m, bualyon

bit n (morsel) tamm m, temmyn; tabmLm, tebmyn; darn m, darnow; (computer) bytt m, byttys. a little bit temmik m; tebmikL. bit by bit tamm ha tamm; tabm ha tabmL

bitch n gast f, gesti. son-of-a-bitch m horsen m, horsens

bite I n brath m, brathow II vb bratha

bitter adj hwerow

bitumen n pyg m; pegLm

black adj du. pitch black pur dhu. the All Blacks an para Oll Du m

blackberry n moren dhu f, mor du

blackbird n molgh dhu f, molghi du

blackboard n bordh du m, bordhow du

blackcurrant n korynt du m, koryns du

blacken vb duhe

blackhead n penn du m, pennow dhu; pedn duLm, pednow dhu

blackish adj duik

blacksmith n gov m, govyon; ferror m, feroryon

blade n lown m, lownyow. blade of grass gwelsen f, gwelsennow; gweljenLf, gweljednow

Pages