English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

blame I n blam m, blamys; kabel m, kablow II vb blamya; kabla. blame somebody for doing something blamya nebonan rag ev dhe wul neppyth

blank I adj gwag II n gwagen f, gwagennow, gwagednowL. blank cheque checken ygor f, checkennow ygor; checken egorLf, checkednow egor

blanket n lenn f, lennow; lednLf, lednow

blazer n blaser m, blasers

bleed vb (intransitive) gosa; devera goos; (transitive) diwosa

blemished adj nammys; nabmysL

bless vb benyga; sona; blessya. God bless Dursona

blessed adj benygys; gwynn; gwydnL; gwynnvys

blessing n bennath f, benathow; bednathLf, benathow; soon f, sonyow

blight I n skaldyans m, skaldyansow II vb skaldya

blind I adj dall. blind man's buff margh dall m II n (blackout blind) lenn dhu f, lennow du; ledn dhuLf, lednow du III vb dalla; dallhe

blindness n delni m

bliss n lowena f; joy m, joyys

blister n gwennen f, gwenennow; bothel f, bothellow

block I n stock m, stockys II vb lettya; stoppya

blonde I adj melyn II n melyn hy blew f

blood n goos m, gosow. blood-red adj kogh. hardened blood n mol m, molyow

blood-red adj kogh

bloodshed n krow m

bloodshot adj gwythiek

bloody adj gosek; gojekL

blossom I n bleujen f, bleujyow II vb bleujyowa

blouse n hevis m, hevisyow

blow I n bomm m, bommyn; bobmLm, bobmyn; skwatt m, skwattys, skwattow; skatt m, skattys, skattow II vb hwythaM; hwetha

blue adj glas; blou

bluebell n bleujen an gog f, bleujyow an gog

bluish adj glasik

blunder I n kammwonis m, kammwonisyow II vb kammwonis

blunt adj sogh

blush I n liw rudh m, liwyow rudh II vb rudhya

blusher n liw diwvogh m

boar n badh m, badhes

board (wooden board) bord m, bordys, bordow; (committee) kesva f, kesvaow. the Cornish Language Board Kesva an Taves Kernewek coll

boast I n braslavar m, braslavarow; bost m, bostys, bostow II vb bostya

boat n skath f, skathow

Boddhisattva n Bodisatva m, Bodisatvaow

Pages