English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

bodhran n kroder kroghen m, kroder kroghen

body n korf m, korfow

bog n keunegen f, keunegennow, keunegednowL

bogeyman n bocka m, bockas, bockyas

boil vb bryjyon. boiled bryjys. boiled egg oy bryjys m, oyow bryjys

bold adj bold; hardh

boll n bolhen f, bolhennow, bolhednowL

bolt n (fastening) ebil m, ebilyow. iron bolt n ebil horn m, ebilyow horn

bomb n tanbellen f, tanbellennow, tanbellednowL

bond n kevren f, kevrennow, kevrednowL; (financial) gorambos m, gorambosow; (bail) mewgh m, mewghyow

bone n askorn m, eskern

bonfire n tansys m, tansysyow; tanjysLm, tanjysow

bonnet n kough m, koughow

bonus n bonus m, bonusys

book n lyverMm, lyvrow; leverLm, levrow. account book lyver akontowMm, lyvrow akontow; lever akontysLm, levrow akontys

bookcase n argh lyvrowMm, arhow lyvrow; argh levrowLm, arhow levrow

booklet n lyvryn f, lyvrynnow; levrenLf, levrednow; lyvrikMm, lyvrigow

bookstore n lyverjiMm, lyverjiow; leverjiLm, leverjiow; shoppa lyvrowMm, shoppys lyvrow; shoppa levrowLm, shoppys levrow

boost vb kenertha

booster n kenerthas m, kenerthasow

boot n (footwear) botasen f, botas; m (car) trog m, trogow

booty n preydh m, preydhyow

border n or f, oryon; amal m, emlow

bore vb (a hole) telli; tardra

bored adj skwithys

boring adj skwithus

born adj genys. born of genys orth

borough n burjestra f, burjestrevow

borrow vb chevisya; kavos kendon

Bosnia top Bosni f

Bosnian I adj bosniek II m (person) Bosnian m, Bosnians; Bosnianes f, Bosnianesow

boss n mester m, mestrysi, mestryjiL; mestres f, mestresow, mestrejowL; chif m, chifys

botanical adj losoniethek

botany f losonieth f

both adj, prp an dhew m; an dhiw f

bother I n grev m, grevow; ankombrynsi m; ankombrynjiLm II vb ankombra; grevya; trobla

Pages