English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

cancel vb dilea; hedhi

cancer n kanker m, kankres

candid adj apert; frank; opyn

candidacy n ombrofyans m, ombrofyansow

candidate n ombrofyer m, ombrofyoryon; ombrofyores f, ombrofyoresow

candle n kantol f, kantolyow. candle-stick n kantolbren m, kantolbrennyer, kantolbrednyerL

candlestick n kantolbrenMm, kantolbrennyer; koltrebyn m, koltrebynnyer, koltrebydnyerL

candy n hwegennow pl; hwegednowLpl

candy-floss n komolen sugra f; blew sugra coll

cane n gwelen f, gwelynni; lorgh f (m), lorghow

canine adj kius; kepar ha ki; pekar ha keiL

canister n kanister m, kanisters

cannabis n kanabys coll; kewargh coll, kewarghen; kowarghLpl, kowarghen

canned adj kennys

cannon n kanon m, kanonyow

canoe n kanou m, kanouyow

canon m chenon m, chenons

cap n kappa m, kappys, kappow

capability n gallos m, gallosow

capable adj gallosek; gallojekL

capacitance n dalghasedh m; gavelieth f

capacity n (mental ability) gavel f, gavelyow; (maximum content) dalghuster m

capital n (financial) chatel coll; kevalav f. capital city penncita f, penncitys; pedncitaLf, pedncitys; chifcita f, chifcitys. capital punishment payn-merwel m

capitalism n chatelydhieth f

capitalist n chatelydh m, chatelydhyon; chatelydhes f, chatelydhesow

capsule n bolhen f, bolhennow, bolhednowL

captain n kapten m, kaptens, kaptenow

caption n isskrifik m, isskrifigow

captive I adj keth II n keth m, kethyon; kethes f, kethesow

captivity n kethneth f

car n karr m, kerri. car park n park kerri m, parkow kerri. car wash n golghva gerri f, golghvaow kerri. police car karr kreslu m, kerri kreslu

caramel n karamel m, karamels

caravan n karavan m, karavans; karven f, karvenow

carbohydrate n karbohydrat m, karbohydratow

carbon n karbon m

card n karten f, kartennow, kartednow L. credit card n karten gresys f, kartennow kresys, kartednow kresysL. cash card n karten vona f, kartennow mona, kartednow monaL. trump card karten vudhek f, kartennow budhek, kartednow budhekL

Pages