English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

category n klass m, klassys

caterpillar n pryv del m, preves del; prev delLm, preves del; (hairy) kath vlewek f, kathes blewek

cathedral n penneglos f, penneglosyow; pedneglosLf, pedneglosyow

Catholic I adj Katholik II n Katholik m, Katholigyon; Katholiges f, Katholigesow

Catholicism n Katholigieth f

cation n kation m, kations

catmint n losowen an gath f, losow an gath

catnip n losowen an gath f, losow an gath

cattle coll buhes pl; (horned cattle) gwarthek coll. cattle wart ryg m, rygyow. cattle prod gwelen vuhes f, gwelynni buhes, gwelydni buhesL

cauldron n kawdarn m, kawdarns; chek m, chekys

cauliflower n kowlvleujen f, kowlvleujennow, kowlvleujednowL

cause I n kaws m, kawsys; skila f, skilys II vb kawsya

causeway n kons m, konsys, konsow

caution n rach m; (warning) gwarnyans m, gwarnyansow

cautious adj war

cave n kav m, kavyow; fow f, fowys; gwag m, gwagyon; gogow f, gogowyow

cavity n kowva f, kowvaow

CD n plasen arghansek f, plasennow arghansek, plasednow arghansekL; cidi m, cidis

C.E. abbr O.K.; Osweyth Kemmyn f

cease vb hedhi; astel; cessya; difygya

ceilidh n troyll m (f), troyllyow

ceiling n nen m, nenyow

celebrate vb solempnya; (mass) oferenni; oferedniL

celebration n solempnyans m, solempnyansow

celebrity n den meur y hanow m, tus meur aga hanow; benyn meur hy hanow f, benenes meur aga hanow

celery n kegisen hweg f, kegis hweg

cell n (prison) bagh f, baghow; (biology) kell f, kellow, kellyow; log f, logow

cellar n celder m, celders; dorgel f, dorgellow

cell-phone n klapkodh f, klapkodhow; pellgowsel f, pellgowsellow; kellgowser m, kellgowsoryon

celluloid n celluloyd m

cellulose n cellulos m

Celt n Kelt m, Keltyon; Keltes f, Keltesow

Celtic adj keltek

cement n lim m

cemetery korflan f, korflannow, korfladnowL; ynkladhva f, ynkladhvaow

census n niveryans m, niveryansow

Pages