English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

dace n (fish) talek m, taloges

dachshund n broghki m, broghkeun

daddy n tasik m, tasigow; tas m, tasow

daffodil n lilien Gorawys f, lili Korawys

daft adj gocki

daily adj dedhyek; pubdedhyek

dainty adj denti

dairy n leti m, letiow. dairy produce askor lethek m

daisy n boreles m, borelesyow; kaja f, kajow

dale n (valley) nans m, nansow; tnow m, tnowi

dam n arge m, argeow

damage n I n damach m, damajys; kisyans m, kisyansow II vb kisya; (by weather) arnewi

damaged adj shyndys

damn I int molleth Duw! II vb dampnya. I don't give a damn ny rov oy

damp I adj glyb; glebL II n glybor m; gleborLm

dance I n dons m, donsyow II vb donsya; karolli

dancer n donsyer m, donsyoryon; donsyores f, donsyoresow

dandelion n dans lew m, dens lew

Dane n Dan m, Danyon; Danes f, Danesow

danger n peryl m, peryllow, peryllyow; danjer m, danjeryow

dangerous adj peryllus; diantel

Danish I adj danek II n (language) Danek m

dapple adj britha

dappled adj brithys

dare I n bedhas m, bedhasow II vb bedha; lavasos. bedhav y di I dare say

daring adj bedhek; bold

dark I adj tewal II n tewolgow pl. fear of the dark own rag an tewolgow

darken vb tewlhe

darkness n tewlder m; tewolgow pl

darling I adj hwegoll; keresik II n hwegen f, hwegennow, hwegednowL; melder m, melderyow; keresik m, keresigyon; kuv kolon m, kuvyon kolon

dash vb fyski; feskiL

date (1) I n (day) dydh m, dedhyow; dedhLm, dedhyow; jorna m, jorneow; (specific date) dedhyas m, dedhyasow II vb (a person) mos yn-mes gans; (a document) dedhya. date of expiry dedhyas diwedh m, dedhyasow diwedh

date (2) n (fruit) datesen f, dates

daughter n myrgh f, myrghes; merghLf, merghes. daughter-in-law gohydh f, gohydhow

dawn n bora m, boraow

day n dydh m, dedhyow; dedhLm, dedhyow; jorna m, jorneow. day-to-day pub dydh oll; pub dedh ollL. on the day before yesterday adv dygynsete; degenseteL. on the day after tomorrow adv trenja. once a day unweyth y'n jorna; eneth et an jornaL. that will be the day! my a'n krys pan welav!; me a'n kres pan wela'vy!L. the next day ternos. the good old days an hendedhyow brav

Pages