English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

daybreak n tardh dydh m, tardhow dydh; tardh dedhLm, tardhow dedh

daydream I n hunros jorna m, hunrosow jorna II vb hunrosa y'n jorna; hunrosa et an jornaL

daylight n golow dydh m; golow dedhLpl. in broad daylight yn jydh splann; en jedh spladnL

daytime n dydhweyth m; dedhweythLm

dazzle vb dallhe

dead adj marow. dead end fordh dhall f, fordhow dall; for' dhallLf, for'ow dall

deadly adj marwel

deaf adj bodhar. become deaf vb bodhara. half-deaf bodharek. half-deaf person bodharek m, bodharogyon

deafen vb bodharhe

deal I n bargen m, bargennyow, bargednyowL II vb bargynnya; bargydnyaL

dear adj kuv; (expensive) kostek; (in letters) ker; hweg. dear George a Jori ker; a Jori hweg

death n mernans m, mernansow. Death (personified) Ankow m. death rate kevradh mernans m, kevradhow mernans. death rattle ronk mernans m, ronkow mernans

debate I n dadhelva f, dadhelvaow II vb dadhla; debatya

debit vb debisya

debt n kendon f, kendonow. get into debt kodha yn kendon; kodha en kendonL

decade n degvledhen f, degvledhynnyow, degvledhydnyowL

decadence n legras m

decay I n breynans m, breynansow II vb breyna

decease vb merwel; decessya

deceased adj tremenys

deceit n toll m; wrynch m, wrynchys

deceive vb tolla; decevya

December n Kevardhu m; mis Kevardhu m

decency n onester m

decent n onest

decide vb ervira; porposya. I have decided upon determys ov vy dheL

decipher vb digodenni; digodedniL

deck (1) n flour m, flouryow. deck of cards sett kartennow m, settys kartennow; sett kartednowLm, settys kartednow

deck (2) vb takla

deck-chair n kador dreth f, kadoryow treth

declaration n diskleryans m, diskleryansow; deklaracyon m, deklaracyons

declare vb disklerya; deklarya

declension n deklinyans m, deklinyansow

decline vb nagha; deklinya

decode vb digodenni; digodedniL

decorate vb afina; tekhe

Pages