English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

deputy adj is-. deputy chairman iskaderyer m, iskaderoryon. deputy chairwoman iskaderyores f, iskaderyoresow

derange vb varya; muskegi

deranged adj varyes

dermatologist n medhek kroghen m, medhogyon kroghen; medhoges kroghen f, medhogesow kroghen; dermatologydh m, dermatologydhyon; dermatologydhes f, dermatologydhesow

dermatology n dermatologieth f

descant n konternot m

descend vb diyskynna; deskydnyaL

describe vb deskrifa

description n deskrifans m, deskrifansow

descriptive adj deskrifus

desert (1) ['dɛzɐt] n difeyth m, difeythyow; difeythtir m, difeythtiryow

desert (2) [dɪ'zɜ:t] vb (intransitive) kilfia; (transitive) forsakya

deserted adj dibobel; ynyal

deserve dendyl; deservya; dervyn

deservedly adv kwit

design I n desin m, desinyow II vb desinya

designer n desiner m, desinoryon; desinores f, desinoresow

desirable adj desiradow

desire I n (need) hwans m, hwansow II vb hwansa

desirous hwansek

desk n desk m, deskys, deskow

desolate adj (of a place) ynyal; (of a person) diglon

despair n desper m

desperate adj diglon

desperation n diglon f

despicable adj fiadow; vil

despise vb fia; dispresya; despisya

despite n despit m, despityow. in despite of yn despit dhe2

dessert n podyn m, podyns; melyssand m, melyssandys; wojow pl

destine vb destna

destitute adj bohosek; bohojekL

destitution n boghosogneth f

destroy vb distrui

destruction m distruyans m, distruyansow

detach vb distaga. detach from distaga dhyworth; distaga dhortL

detached adj distag

Pages