English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

each adj pub; kettep

eager adj freth. I am eager to meet her mall yw genev hy metya

eagerness n frethter m; mall m; terder m

eagle n er m, eryon, eres

ear n skovarn f, skovornow, dl diwskovarn

earl n yurl m, yurlys

early adv a-varr; a-brys; a-bresL. not earlier nahyns; nahensL

earn vb dendyl

earnest adj diwysyk; sad; sevur

earnings n gober m, gobrow

earring n bysow skovarn m, bysowyer skovarn; besow skovarnLm, besowyer skovarn; skinen f, skinennow, skinednowL

Earth n (planet) (an) Norvys m; (an) NorvesL

earth n dor m, doryow

earthquake n dorgrys m, dorgrysyow

earthwork n dorge m, dorgeow

earthworm n bulugen f, buluk

earwig n gorlosten f, gorlost

ease I n es m II vb esya; heuthhe. at ease attes. be at ease omjersya. put at ease esya. put ill at ease disesya

easel n margh-skrifa m, mergh-skrifa

easier adj esya

east n est m; howldrehevel m

Easter n Pask m. at Easter war Bask

easterly adj a-dhia an est

eastern adj a'n est

eastwards adj war-tu ha'n est

easy adj es; esi; (comfortable) attes

eat vb dybri; debriL

echo I n (general) dasson m, dassonyow; (of voice) daslev m, daslevow II vb dasseni

eco- prfx eko-

ecologist n ekologydh m, ekologydhyon; ekologydhes f, ekologydhesow

ecology n ekologieth f

economic adj erbysek

economical adj erbysus

economics n erbysieth f

economise vb erbysi; sparya

economist n ekonomydh m, ekonomydhyon; ekonomydhes f, ekonomydhesow

Pages