English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

economy n ekonomieth f; erbysiedh m

ecstasy n tranjyek m; transyekMm; ekstasi m; gorawen f

ecstatic adj gorawenus; ekstatek

edge n amal m, emlow

edgy adj ownek; frommus; frobmusL

edible adj dybradow; debradowL

edit vb (publication) dyllo; pareusi; parujiL; (alter) chanjya

edition n dyllans m, dyllansow

editor n pennskrifer m, pennskriforyon; pennskrifores f, pennskriforesow

editorial n pennskrif m, pennskrifow

educate vb adhyski; adheskiL; ri dyskans (dhe2); rei deskans (dhe2)L

educated adj dyskys; deskysL

education n adhyskans m, adhyskansow; adheskansLm, adheskansow

educational adj adhyskansel; adheskanselL

eel n sylli f, sylies

effect I m effeyth m, effeythyow II vb effeythi. Doppler effect effeyth Doppler m. greenhouse effect effeyth chi gweder m; effeyth chei gwederLm

effective adj effeythus

efficiency n effeythadewder

efficient adj effeythadow

effort n assay m, assays

e.g. abbr r.e.

egg n oy m, oyow. egg cup hanaf oy m, hanafow oy; hanath oyLm, hanathow oy. egg white gwynn oy m, gwynnow oy; gwydn oyLm, gwydnow oy. egg yolk melyn oy m, melynyow oy. free range-egg oy frankres m, oyow frankres. lay eggs dedhwi. not worth an egg ny dal oy

Egypt top Ejyp m

Egyptian I adj ejyptek II n (language) Ejyptek m; (person) Ejyptyon m, Ejyptyonyon; Ejyptyones m, Ejyptyonesow

eight num eth

eighteen num etek

eighteenth num etekves; abbr 18ves

eighth num ethves; abbr 8ves

eightieth num peswar-ugensves; pajar-ugensvesL; abbr 80ves

eighty num peswar ugens; pajar ugensL

eisteddfod n esedhvos m, esedhvosow

either… or cnj po… po; poken… po

eject vb estewlel; estowlelL

elastic adj elastek; gwedhyn

elasticity n gwedhynder m, gwedhynderow

elbow n elin m, elinnyow, elidnyowL, dl dewelin

Pages