English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

elder (1) I adj henavek* II n henavek* m, henavogyon; henavoges* f, henavogesow

elder (2) n (tree) skawen f, skaw

elderberry n yrinen skaw f, yrin skaw. elderberry wine n gwin skaw m

elderly I adj henavek* II pl tus henavek*

eldest adj an kottha

elect vb etholi

election n etholans m, etholansow

elector n etholer m, etholoryon; etholores f, etholoresow

electric adj tredanek. electric current fros tredan m, frosow tredan

electrical adj tredanel

electrician n tredaner m, tredanoryon; tredanores f, tredanoresow

electricity n tredan m

electrify vb tredanhe

electron n elektron m, elektrons

electronic adj elektronek

element n elven f, elvennow, elvednowL

elementary adj elvennek; elvednekL

elephant n olifans m, olifanses

elevator n yskynnell f, yskynellow; yskydnellLf, yskynellow

eleven num unnek; udnekL

eleventh unnegves; udnegvesL; abbr 11ves

eliminate vb defendya; dilea

elimination n dileans m, dileansow

elk n kowrgarow m, kowrgerwys

ellipse n hirgelgh m, hirgelghyow; hirgylghMm, hirgylghyow

elliptical adj hirgelhek; hirgylhekM

elm n elowen f, elow. elm grove elowek f, elowegi

else I adj ken II cnj poken

email I n ebost m, ebostow II vb ebostya

embankment n tommen f, tomennow; tobmenLf, tomednow

embarassment n negh m, neghow; ankombrynsi m; ankombrynjiLm

embarrassed adj ankombrys

embarrassing adj ankombrus; methus

embassy n kanaseth f, kanasethow; (building) kanatti m, kanattiow

embroidery n brosweyth m

emerge vb dos yn-mes; dos en-mesL; sordya

Pages