English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

emergency n goredhomMm, goredhommow; gorodhom m, gorodhobmow. emergency exit mallborth m, mallborthow

emerging adj usi ow sordya; uji ow sordyaL

emigrant n divroyas m, divroysi, divroyjiL; divroyades f, divroyadesow

emigrate vb omdhivroa

emigration omdhivroans m, omdhivroansow

eminent adj flour

emotion n amovyans m, amovyansow

emotionless adj diamovyans

emperor n emperour m, emperours

emphasis n poos-lev m, poos-levow; poos m, posow

emphasise vb posleva

empire n emperoureth f, emperourethow

employ vb arveth

employee n arvethesik m, arvethesigyon; arvethesiges f, arvethesigesow

employer n arvethor m, arvethoryon; arvethores f, arvethoresow

employment n soodh f, sodhow

empress n emperes f, emperesow

emptiness m gwakter m

empty I adj gwag II vb gwakhe

enable vb gallosegi

enamel I n emayl m; enamel m II vb emaylhe; enamelhe

encamp vb kampya; gwersella

encampment n kampva f, kampvaow; gwersellans m, gwerselansow

enchantment n hus m, husow

enclose vb degea. enclose with a hedge vb keas; parkya

enclosed adj klos

enclosure n garth m, garthow; park m, parkow; hay f, hayow

encode vb kodenni; kodedniL

encounter I n metyans m, metyansow II vb dier-bynna; dierbydnaL; dos erbynn; dos war-bydnL; metya (orth)

encyclopaedia n godhoniador m, godhoniadoryon

end I n diwedh m, diwedhow; penn m, pennow; pednLm, pednow; fin f, finyow II vb diwedha; finsya. dead end fordh dhall f, fordhow dall; for' dhallLf, for'ow dall. end to end hys-ha-hys; hes-ha-hesL

endanger vb peryllya. endangered species eghen beryllys f, eghennow peryllys, eghednow peryllysL

endangered adj peryllys

endeavour I n assaya II vb attent m, attentys

ended adj deu

ending n diwedhva f, diwedhvaow

Pages