English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

enthusiastic adj gwresek

entire adj dien; kowal

entirely adv oll; kowal; yn tien; ettienL

entrance n entrans m, entransow

envelope n maylyer m, maylyers

envious adj envius

environment n kerghynnedh m, kerghynedhow; kerghydnedhLm, kerghynedhow

environmentalist n kerghynedhor m, kerghynedhoryon; kerghynedhores f, kerghynedhoresow

environs pl kerghyn m, kerghynnow, kerghydnowL

envy n avi m

epic I adj epyk II n epyk m, epygys

epilepsy n drog-atti m

epistle n epystyl m, epystlys

epoch n osweyth f, osweythyow; oos m, osow; oojLm, ojow

equal I adj par; kehaval II n par m, parow; pares f, paresow; ekwal m, ekwals

equality n parder m, parderyow

equate vb keheveli

equation n kehavalen f, kehavalennow, kehavalednowL

equator n kehysedh m, kehysedhow; kehejedhLm, kehejedhow

equilibrium n kespos m, kesposow; komposter m, komposteryow

equip vb darbari; hernessya

equipment n daffar m. put on equipment hernessya

equivalent I adj kemmys; kebmysL II n egwal m, egwalys. equivalent to kemmys ha

era n osweyth f, osweythyow; oos m, osow; oojLm, ojow

eradicate vb diwreydhya

erase vb defendya

eraser n rutyer m, rutyeryow

erasure n defendyans m, defendyansow

erect I adj a'y sav; sevys; serth II vb sevel; drehevel; derevelL

erection n drehevyans m, drehevyansow

erotic adj erotek

err vb errya; (in deed) kammwul; kabmwulL; (in thought) kammdybi; kabmdybiL

errand n negys m, negysyow. go on an errand mones negys

erroneous adj kamm; kabmL

error n (in deed) kammwrians m, kammwriansow; (in thought) kammdybyans m, kammdybyansow; (in general) error m, errors

erudite adj dyskys; deskysL

Pages