English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

erupt vb tardha

eruption n tardhans m, tardhansow

escalator n jynn yskyn m, jynnys yskyn, jynnow yskyn

escape I n diank, diankow II vb diank; skeusi; skapya. escape from skeusi rag. fire escape skeul-skapya f, skeulyow-skapya

esoteric adj esoterek; kevrinek

espionage n aspians m, aspiansow

essay n assay m, assays

essence n sugen m, sugenyow

essential adj a res; essensek

essentially adj yn essensek; en essesnekL

establish vb fastya; fondya

establishment n fondyans m, fondyansow; solva f, solvaow

estate n stat m, statys; (property) perghenogeth m. feudal estate fe m, feow. housing estate trevbark m, trevbarkow

esteem I n estem m; bri f; breus ughel f II vb estemya

estimate I n (numerical) dismygriv m, dismygrivow II vb estemya

Estonia top Estoni f

Estonian I adj estoniek II n (language) Estoniek; (person) Estonian m, Estonians; Estonianes f, Estonianesow

estuary n heyl m, heylyow

etc. abbr (et cetera) h.e.; hag erel

eternal adj heb diwedh; eternal; dibenn; dibednL

ethereal adj digorf

ethical adj ethegel

ethics pl ethek f

ethnic adj ethnek. ethnic cleansing karth ethnek m, karthyon ethnek

ethnicity n hil f, hilyow

eunuch n spadhesik m, spadhesigyon

Europe top Europa m

European I adj europek II n European m, Europeanyon; Europeanes f, Europeanesow. European Parliament Eurosenedh m. European Union (EU) Unyans Europek (UE) m

evaluate vb arvreusi

evaluation n arvreusyans m, arvreusyansow

evaporate vb ethenna; ethednaL

even I adj (balanced) kompes; (numbers) parow II adv hogen. get even diala

evening n gorthuher m, gorthuherow. evening time gorthuherweyth. this evening haneth. last evening nyhewer

event n hwarvos m, hwarvosow

eventually adv wos'tiwedh; wor'tiwedh

ever I adj prest II (in the past) bythkweth; byskathL; bykken; bynari; bynitha; benithaL; (in the present or future) nevra

Pages