English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

exterior I adj a-ves II n tu a-ves m

external adj a-ves

extinguish vb difudhi

extinguisher n difudhell f, difudhellow

extra I adj moy II adv moy; dres henna; dres hednaL

extraordinary adj dres eghen; koynt

extreme adj pella; diwettha

extremely adv fest; dres eghen; dres musur

extremism n penndomereth f

extremist I adj penndom II n den penndom m; benyn benndom

eye I n lagas m, lagasow, lagajow, dl dewlagas II vb lagatta. private eye helerghyas privedh m, helerhysi brivedh, helerhyji brivedhL; helerghyades privedh f, helerghyadesow privedh. turn a blind eye skonya gweles

eyeball n aval lagas m, avalow lagas

eyebrow n abrans m, abransow, dl dewabrans

eyelash n blewen lagas f, blew lagas

eyelid n kroghen lagas f, kreghyn lagas

eye-liner n pyncel lagas m, pyncels lagas

eye-shadow n liw lagas m, liwyow lagas

eyesore n hakter m

Pages