English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

fable n henhwedhel m, henhwedhlow

fabric n gwias m, gwiasow

fabulous adj anethek; marthys

fabulously adv marthys

facade n talenep m, talenebow

face I n bejeth f, bejethow; enep m, enebow; fas m, fassow; greuv m, greuvow II vb enebi. face down gul maystri war2. face paint paynt bejeth m, payntys bejeth, payntow bejeth. face up to sevel orth goheles. foolish face folenep m, folebebow. fly in the face of erya. keep a straight face sevel orth hwerthin. save face sawya fas

facility n (fluency) frethter m; (equipment) komodyta m, komodytys

facing prp a-dal; a-doalL

facsimile n ekwal m, ekwals

fact n feth m, fethow; fakt m, faktys

factor n elven f, elvennow, elvednowL

factory n gweythva f, gweythvaow

factual adj fethyel; gwiryonedhek

faculty (mental) teythi pl; (university) kevasran f, kevasrannow, kevasradnowL

fade vb disliwa

faeces n kawgh m

fail I n fall m; faladow m, faladowyow II vb fyllel; difygya. fail somebody fyllel dhe2. without fail heb faladow; heb fyllel

failing defowt m, defowtow

failure n fall m; faladow m, faladowyow; defowt m, defowtow

faint I adj faynt; gwann; gwadnL II n klamder m, klamderyow III vb klamdera. liable to faint klamderek

fair I adj (attractive) teg; gwynn; gwydnL; (colouring) melyn; (just) ewn; ownL; resnadow II n fer m, feryow; gool m, golyow

fairground n ferla m, ferleow

fairly adv (equitably) yn ewn; der vaner ownL; (reasonably) nebes

fairness n ewnhynseth f; ownhenjethLf; ewnder m; ownderLm

fairy n spyrys m, spyrysyon, spyryjyon; fay m, fayys. fairy tale hwedhel a'n dus vyhan m, hwedhlow a'n dus vyhan; hwedhel a'n dus vian m, hwedhlow a'n dus vian

faith n fydh f, fedhyow; fedhLf, fedhyow; fay m

faithful adj len; lel

faithless adj dislen

fake I adj fug II vb fugya

falcon n falghun m, falghunes

fall (1) I n kodh m, kodhow II vb kodha. fall apart diskara. fall back on omskoodhya war2. fall behind kodha dhelergh. fall down omhweles. fall flat kodha yn plat; kodha en plat. fall for a trick bos tollys. fall for somebody kara nebonan yn fol. fall on (encounter) dos erbynn; dos war-bydnL; (attack suddenly) omsettya war2. fall out over strivya a-dro dhe2. fall short difygya; fyllel. fall unconscious klamdera

fall (2) n (US: autumn) kynnyav m; kydnyadhLm

false adj fals

falter vb hockya

fame n bri f; gerda m

familiar adj aswonnys; koth

Pages