English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

family n teylu m, teyluyow

famous adj a vri; gerys-da

fan (1) I n (device) gwynsel f, gwynsellow II vb gwynsella; fanya

fan (2) n (supporter) skoodhyer m, skodhyoryon; skodhyores f, skodhyoresow

fancy I n sians m, siansow; fanci m, fancis II vb si; tybi. fancy dress tollwisk m, tollwiskow

fantastic adj fantasiek; (superb) gorwiw; gorwewL; (ghostly) tarosvannus; tarosvadnusL

fantasy n fantasi m, fantasis

far adj pell. far better milwell. far worse milweth

fare I n (transportation fee) pris viaj m, prisyow viaj; (food) boos m, bosow II vb fara

farewell int farwell

farm I n bargen tir m, bargenys tir, bargennyow tir, bargednyow tirL II vb gonis tir; amethi. home farm hendra f, hendrevow. small farm godrev f, godrevi

farmer n tiek m, tiogow; tioges f, tiogesow

farmhouse n chi tiek m, chiow tiek; chei tiekLm, treven tiek

farming n ammeth f; abmethLf. organic farming ammeth organek f; abmeth organekLf

fart I n bramm m, bremmyn; brabmLm, brebmyn II vb bramma; brabmaL

farther adj pella

farthest adj pella

fascinate vb dynya

fascinating adj dynyansek; dynyanjekL; meur y dhynyans m; meur hy dynyans

fascination n dynyans m, dynyansow

Fascist I adj faskor II n faskor m, faskoryon; faskores f, faskoresow

fashion n gis m, gisyow. according to the fashion herwydh an gis. follower of fashion holyer gis m, holyoryon is; holyores is f, holyoresow gis. out of fashion yn-mes a'n gis

fashionable adj kelvydh; herwydh an gis

fast adj uskis

fasten vb fastya; tackya

fastidious adj denti

fat I n blonek m, blonegow II adj tew

fatal adj marwel

fate n feus m; destnans m; tenkys f, tenkysyow. a hard fate kales rann f; kalish radnLf

father I n tas m, tasow; sira m, sirys; Tas Nadelik m II vb bos tas dhe2. Father Christmas

fatherhood n tasoleth f

father-in-law n hwegron m, hwegronyon; sira da m, sirys da

fatty adj berrik

fault I n fowt m, fowtys, fowtow II vb blamya; kabli. find fault with blamya; kabli

faulty adj nammys; nabmysL

favour I n favour m, favours II vb favera. in favour of a-barth

Pages