English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

favourable adj faverus

favourite adj mogha kerys; moyha kerys; drudh

fax I n pellskrifen f, pellskrifennow, pellskrifednowL II vb pellskrifa

fear I n own m II vb doutya. fear of the dark own rag an tewolgow. for fear rag own; rag dout. I shouted for fear that you would fall my a armas rag own ty dhe godha

fearful adj ownek

fearless adj diown; kolonnek; kolodnekL; hardh

feast n gool m, golyow; (convivial event, party) kevewi m, kevewiow; kenwes m, kenwesow. feast-day dy'gol m; de'golL

feat n gwrians dres eghen m

feather n pluven f, pluvennow, pluvednowL

feature I n nas f, nasyow II vb apperya; omdhiskwedhes. feature film fylm nas m, fylmow nas

February Hwevrel m; mis Hwevrel m; HwevrerMm; mis HwevrerMm

federal adj keffrysek; keffresekL; federal

fee n fe m, feow; gober m, gobrow. parking fees feow parkya pl. tuition fees feow dyskans m; feow deskansLm

feeble adj difreth; gwann; gwadnL; faynt; ydhil

feed vb maga; boosa

feedback I n dasliv m II vb dasliva

feel I n tava m, tavaow II vb (sense) klewes; klowesL; (be aware) omglewes; omglowesL; (be of opinion) synsi; senjiL; (touch) tava

feeler tavell f, tavellow; taver m, tavoryon

feeling n omglewans m, omglewansow; omglowansLm, omglowansow

feign vb fugya

feint n fug m, fugyow

feline adj kathek; kepar ha kath; pekar ha kathL

fellow n gwas m, gwesyon

fellows pl hynsa pl; hensaLpl

fellowship n felshyp m, felshyps

felon n felon m, felons

female I n benynreydh f, benynreydhow II adj benow

feminine adj gwregel; (grammatical gender) benow. feminine noun ger benow m

fence (1) I n (enclosure) kloos f, klosyow; ke m, keow II vb keas. on the fence (also fig.) war an ke

fence (2) vb (swordplay) skyrmya

fence (3) vb (receive or sell stolen goods) fencya

fennel n fenogel f; fenil f

fern n redenen f, reden

ferric adj hornek

ferry I n kowbal m, kowbalow II vb tretha. ferry crossing n kowbalhyns m, kowbalhensyow; kowbalhensLm, kowbalhensyow

ferryman n trethor m, trethoryon

Pages