English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

fertile adj frothus; feyth

festival n gool m, golyow

fetch vb kerghes

fetter I n karghar m, kargharow II vb karghara

feudal adj fewdal. feudal estate fe m, feow

fever n terthen f, terthennow, terthednowL; fevyr m, fevyrs. chills and fever kleves seson m. scarlet fever kleves kogh m

feverish adj terthennek; terthednekL

few I adj bohes; nebes II n nebes m

fewer adj le

fiancé n gour ambosys m, gwer ambosys

fiancée n benyn ambosys f, benenes ambosys

fiction n fugieth f

fiddle (1) n (instrument) fyll m, fyllys, fyllow

fiddle (2) I n (swindle) hyg f, hygow II vb hyga

fiddlesticks! int bramm an gath!; brabm an gath!L

fie int fi; agh

fief n fe m, feow

field I n park m, parkow; gwel m, gwelyow II vb mesya

fieldfare n molgh las f, molghi glas

fiend n jevan m, jevanow

fierce adj fell; fers; goodh; gwyls; garow

fifteen num pymthek; pemdhekL

fifteenth num pymthegves; pemdhegvesL; abbr 15ves

fifth num pympes; pempesL; abbr 5es

fiftieth num hanterkansves; abbr 50ves

fifty num hanterkans, hanterkansow; deg ha dew ugens

fig n figysen f, figysennow, figysednowL, figys

fight I n omladh m, omladhow II vb omladh; (do battle) batalyas. fight against batalyas orth

fighter n kasor m, kasoryon; kasores f, kasoresow

figure I figur m, figurys; (form) furv f, furvow; form m (f), formys II vb figura; (form) furvya. figure of speech trop m, tropys. figure out dismygi; dismygyaL

file (1) I n (document) restren f, restrennow, restrednowL II vb restrenna; restrednaL. filing cabinet restrenva f, restrenvaow

file (2) I n (tool) liv f, livyow II vb livya

fill I n lanwes m; leunder m; gwalgh m II vb lenwel; lenelL; leunhe. fill up kollenwel. fill with lenwel a2; lenel a2L. have one's fill of kavos y walgh a2

film I (cinema) fylm m, fylmow; (covering) kennen f, kenennow; kednenLf, kenednow II (make a film) fylmya. coat with film kenna; kednaL

filth n lastedhes m; mostedhes m

filthy adj plos

Pages