English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

fin n askel f, eskelli

final adj finek; finel

finally adv wor'tiwedh; wos'tiwedh

financial adj arhansek

find vb kavos; kawasL. find oneself omgavos. find out dismygi

fine I adj (refined) fin; (beautiful) teg; (excellent) brav; (healthy) yagh II n (penalty) spal m, spalyow III vb (penalise) spala

finger I n bys m, besies; besLm, besies II vb bysya; besyaL. index finger bys rag m, besies rag; bes ragLm, besies rag. middle finger bys kres, besies kres; bes kresLm, besies kres. ring finger bys bysow m, besies bysow; bes besowLm, besies besow. little finger bys byhan m, besies byhan; bes bianLm, besies bian

fingernail n ewin m, ewines

finish I n gorfen m, gorfennow, gorfednowL II vb gorfenna; gorfednaL; finsya

finished adj deu

Finland n Fynndir m

Finn n Fynn m, Fynnys; Fynnes f, Fynesow

Finnish I adj fynnek II n Fynnek m

fire I n tan m, tanyow II vb (a weapon) tenna; tednaL; (dismiss) gordhyllo. fire brigade tanlu m, tanluyow. fire engine jynn tan m, jynnys tan, jynnow tan. fire escape skeul-skapya f, skeulyow-skapya. on fire gans tan

firefighter n tangasor m, tangasoryon; tangasores f, tangasoresow; den difudhi m, tus difudhi; benyn dhifudhi f, benenes difudhi

fireplace n oles f, olesow

firewood n keunysen f, keunys; kunysenLf, kunys

firework n tanweythen f, tanweyth

firm adj (steadfast) fyrv

first num kensa; kynsaM; abbr 1a. at first wos'talleth; wor'talleth. first aid n sokor kensa m; sokor kynsaMm

fish I n pysk m, puskes; peskLm, puskes II vb pyskessa; peskechaL. fish for compliments hwilas gormola. fish for salmon ehoka. fishing boat kok m, kokow. fishing rod gwelen-byskessa f, gwelynni-pyskessa; gwelen-beskechaLf, gwelydni-peskecha. fish market marghas puskes f, marghasow puskes, marghajow puskesL. fish tank tank puskes m, tankow puskes

fishbone n dren m, dreyn

fisherman n pyskador m, pyskadoryon; peskadorLm, peskadors

fisherwoman n pyskadores f, pyskadoresow; peskadoresLf, peskadorejow

fish-hook n higen f, higennow, higednowL

fishpond n pysklyn m, pysklynnow; pesklynLm, pesklydnow

fissure n fols m, folsyow

fist n dorn m, dornow, dl dewdhorn

fistful n dornas m, dornasow

fit (1) I adj (suitable) gwiw; (healthy) yagh II vb desedha

fit (2) n (seizure; outburst) shora m, shorys. have a fit kavos kren; kasvos kern

fitness n (suitability) gwiwder m; gwewderLm; (physical) yehes korfek m

five num pymp; pempL

fix vb (fasten, affix) staga; (repair) ewnhe

fixed adj stag

flag n baner m, baneryow, baners

Pages