English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

floodlights n livwolowys pl

floor n leur m, leuryow. ground floor leur a-woles m

flour n bleus m, bleusyow

flow I n fros m, frosow II vb frosa; (liquids and powders) resek

flower I n bleujen f, bleujyow; flour m, flourys. flower bed n bleujyowek f, bleujyowegi II vb bleujyowa

flu n terthen f, terthennow, terthednowL

fluent adj freth

fluff n mannbluven f, mannbluv

fluid I adj linyel II n lin m, linyow

flush I n flosh m, floshys II vb floshya; kartha

flute n pib m, pibow; tollgorn m, tollgern

flutter vb terneyja

fly I n (insect) kelyonen f, kelyon; (in trousers) toll lavrek m, tell lavrek II vb neyja. bluebottle fly n kelyonen gig f

flyer (aviator) neyjer m, neyjoryon; neyjores f, neyjoresow; (leaflet) folennik f, folenigow; folednikLf, folenigow

foam n ewon coll, ewonen. shaving foam ewon divarva coll

foamy adj ewonek

focus I n fog m, fogow II vb fogella. out of focus mes a fog

focussed adj fogellys

fog n niwl m, niwlow

foggy adj niwlek

fold I n pleg m, plegow II vb plegya

folding adj heblek

folk n gwerin f. folk song n kan werin f, kanow gwerin

folklore n lien gwerin m

follow vb (physical) holya; (outcome) sewya; omsewya

following adj (which follows) a syw; a sewL

folly n foli m; folenep m, folenebow; folneth f; gockineth f; nicita m

fond adj karadow

fondle vb chersya

food n boos m, bosow

foodstuff n viktual m, viktuals

fool n bobba m, bobbys; gocki m, gockies; foul m, foulys; pyst m, pystyon

foolish adj fol; gocki. foolish face folenep m, folebebow

foolishness n folneth f; folenep m, folenebow

foot n (body part) troos m, treys, dl dewdros. on foot adv a droos; (base) ben m, benyow; (length) tros-hys m, treys-hys; tros-hesLm, treys-hes

football n pel droos f, pelyow troos

Pages