English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

fortnight n hanter-mis m, hanter-misyow

fortress n din m, dinyow

fortunate adj feusik; fujikL; gwynnvys

fortunately adv y'n gwella prys; et an gwella presL

fortune n fortun m, fortunnyow, fortudnyowL; feus m

forty num dew ugens

forward adv a-rag; yn-rag. go forward mos yn-rag. lean forward posa war-rag

forwards adv war-rag

fossil n menhesen f, menhesennow, menhesednowL

foster vb maga; meythrin

foster-daughter n myrgh veythrin f, myrghes meythrin; mergh veythrinLf, merghes meythrin

foster-father n tasveth m, tasvethow

foster-mother n mamveth f, mamvethow

foster-son n mab meythrin m, mebyon veythrin

foul adj hager

found vb fondya; grondya; selya

foundation n fondyans m, fondyansow; fondacyon m, fondacyons; (basis) grond m, grondys, grondow; sel m, selyow. foundation stone selven m, selveyn. lay foundations fondya; grondya

foundry n teudhla m, teudhleow

fountain n fenten f, fentynnyow, fentydnyowL

four num peswar m; pajarLm; peder f

fourfooted adj peswartrosek

fourteen num peswardhek

fourteenth num peswardhegves 14ves

fourth num peswora; pajworaL; abbr 4a

fox n lowarn m, lewern; lostek m, lostoges, lostogyon. fox cub n lowarnik m, lewernigow

fracture n torr m, torrow

fragile adj hedor

fragment I n darn m, darnow; tamm m, temmyn; tabmLm, tebmyn II vb omvrewi; omvrowiL

fragmentary adj dernigel; kepar ha brewyon; pekar ha browyonL

fragmentation n omvrewyans m, omvrewyansow; omvrowyansLm, omvrowyanjow

frail adj brottel; gwann; gwadnL

frame I n fram m, framyow II vb framya

France top (Pow) Frynk; (Pow) FrenkL

frank adj frank

fraud n (deceit) toll m; fraws m; (person) falswas m, falswesyon; falsvowes f, falsvowysi

fraudulent adj frawsus

Pages