English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

gabble vb klappya

gadfly n kelyonen vargh f, kelyon margh

Gael n Godhal m, Godhyli; Godhales f, Godhalesow

Gaelic I adj godhalek II n (language) Godhalek m

gain I n gwayn m, gwaynyow; les m II vb gwaynya. gain a reputation kavos hanow; kawas hanowL

galaxy n galaksi m, galaksiow

gale n awel f, awelyow

gall n bystel f; bestelLf

gallery n (balcony) soler m, soleryow; (exhibition room) mirva f, mirvaow

gallon n gallon m, gallons

gallows n krogbren m, krogbrennyer, krogbrednyerL; kloghbren m, kloghbrennyer, kloghbrednyerL

galore adj lowr a2. prizes galore lowr a bewasow

gamble vb hapwari

game (1) n (play) gwari m, gwariow. board game n gwari bord m, gwariow bord. card game n gwari karennow m, gwariow kartennow; gwari kartednowLm, gwariow kartednow. Olypmic Games pl Gwariow Olympek. role playing game (RPG) n gwari rol m, gwariow rol; gwari rann m, gwariow rann; gwari radnLm, gwariow radn. video game n gwari gwydheo m, gwariow gwydheo. play a double game gwari gans gwelen dhewblek

game (2) n (hunt) gam m; (meat) helgik m

game (3) adj (bold) hardh. I'm game parys ov

gang n para m, parys; bagas m, bagasow, bagajow

gangster n bilen m, bilens

gangway n tremenva f, tremenvaow

gaol n prison m, prisonyow

gap n bolgh m, bolghow

garage n karrji m, karrjiow

garden n lowarth m, lowarthyow; jardin m, jardinyow; jarnLm, jarnyow. kitchen garden erber m, erberow, erbers

gardener n lowarther m, lowarthoryon; lowarthores f, lowarthoresow

garlic n keninen f, kennin

garrison n garnisyon m, garnisyons

gas n gas m, gassys

gastritis n fagel las f

gate n yet f, yetys, yetow; porth m, porthow. flood gate yet dhowr f, yetys dowr, yetow dowr

gatehouse n porthorji m, porthorjiow

gather vb (transitive) kuntel; (intransitive) omguntel. gather apples avalowa. gather berries mora. gather corn tyska. gather flowers terri. gather mussels meskla; besslaL. gather nuts knowa. gather seaweed gomonna; gomodnaL

gatherer m kaffler m, kafflers

gauntlet n manek blat f, manegow blat

gay adj (joyful) lowenek; (homosexual) kethreydhel

gaze vb lagatta

gear n (equipment) taklen f, taklow; daffar m; (clothes) aparel m; (mechanical) maglen f, maglennow, maglednowL. change gear maglenna; maglednaL

Pages