English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

gigabyte n gigabayt m, gigabaytys; abbr GB

gill n (respiratory organ) brynken f, brynk

gin n (drink) jynevra m

ginger n jynjyber coll; jynjer coll

gipsy I adj jypsonek; romek II n Jypson m, Jypsonyon; Jypsones f, Jypsonesow; Rom m, Romyon; Romes f, Romesow

giraffe n jiraf m, jirafes

girdle n grugys m, grugysyow; kengrel f, kengrellow; kyngel f, kynglow

girl n mowes f, mowysi; mosLf, mosi

girlfriend n kares f, karesow

give vb ri; reiL. give back ri tre; rei treL; ri arta; rei artaL. given that a-ban2. give off (sound) seni; (smell) flerya. give over cessya. give or take a-dro dhe2. give trouble gul trobel. give up daskor; hepkor. give way plegya

glacial adj oor

glacier n rewiva f, rewivaow

glad adj lowen; heudh; heudhik. be glad heudhi; heuthhe

gladden vb heuthhe

glade n lannergh m, lanerghi

gland n gwagren f, gwagrennow, gwagrednoL

glass n (material; mirror) gweder, gwedrow; (vessel) gwedren f, gwedrennow, gwedrednowL

glasses pl dewweder dl

glassful n gwedrennas f, gwedrenasow; gwedrednasLf, gwedrenasow

gleam vb lentri

gleaming adj lentrus; splann; spladnL

glen n glynn m, glynnow; glydnLm, glydnow

glide vb slynkya

glisten vb terlentri

gloat vb gorawena

global adj (worldwide) ollvysel; ollveselL; dres oll an bys; dres oll an besL; (comprehensive) olldalghus. global warming tommheans ollvysel m; tobmheans ollveselLm

globe n pel an norvys f, pelyow an norvys

gloom n (darkness) tewlder m

gloomy adj tewal; trist

glorious adj gloryus

glory n glori m; golewder m; gordhyans m; gormola f

gloss I n lenter m; splander m II vb gorra lenter war2; (explain) styrya. lip gloss lenter gweus m

glove n manek f, manegow

glow I n golow m, golowys II vb golowi

glue n I glus m, glusow, glujowL II vb glusa

gnarled adj stummys

Pages