English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

gnashing n skrinva f, skrinvaow

gnat n gwibesen f, gwibes

gnome n korrik m, korrigow; (mine spirit) knoukyer m, knoukyers; (goblin) bocka m, bock(y)as. garden gnome korrik lowarth m, korrigow lowarth

go vb (move; travel) mos; (function) oberi. go along (cooperate) kesoberi. go away avodya; mos dhe-ves. go by (be called) bos henwys; (pass) passya; tremena. go down diyskynna; deskydnyaL. go mad dotya; muskegi; varya. go missing mos dhe goll. go on an errand mones negys. go out mos yn-mes; (of a flame) merwel. go over to treusi dheL. go up yskynna; yskydnaL

goad I n bros m, brosow II vb brosa; piga

goal n (target) amkan m, amkanow; kosten f, kostennow, kostednowL; towl m, towlow; (sports) gol m, golyow

goalkeeper n gwithyas gol m, gwithysi wol, gwithyji wolL; gwithyades wol f, gwithyadesow gol

goat n gaver f, gever, gyvres. he-goat n bogh m, bohes

goatee n barv gaver m, barvow gaver

gob n klott m, klottow

goblin n bocka m, bock(y)as

god n duw m, duwow; (Jewish, Christian & Muslim God) Duw m. God bless! Dursona!; Duw re sonno!

godchild n flogh besydh m, fleghes vesydh; flogh bejydhLm, fleghes vejydh

goddess n duwes f, duwesow

godfather n tas besydh m, tasow vesydh; tas bejydhLm, tasow vejydh

godmother n mamm vesydh m, mammow besydh; mabm vejydhLf, mabmow bejydh

goggle-eyed adj lagasek; lagajekL

gold n owr m

golden adj owrek; owryek

goldfish n owrbysk m, owrbuskes; owrbeskLm, owrbuskes

golf n golf m. golf course gwel golf m, gwelyow golf

gone adj gyllys

good da; (morally good; respectable) mas. good day dydh da; dedh daL; durdadhehwi; durdadhehweiL. good morning myttin da; mettin daL. good evening gorthuher da. good heavens re Varia; 'Ria. good night nos da; Durnostadha

goodbye I int (sg) Duw genes; dha weles; farwell dhis; (pl) Duw genowgh; agas gweles; farwell dhywgh II n farwell m. wave goodbye ri farwell gans an leuv; rei farwell gen an leuvL

goodness n dadder m. goodness knows Duw hepken a wor

goods n gwara coll; (possessions) pyth ha da; peth ha daL

goose n goodh f, godhow

gooseberry n growsen f, grows. gooseberry bush growsvos m, growsvosow

gore n krow m

gorge vb kwoffi

gorgeous adj splann; spladnL

gorilla n gorilla m, gorilles

gorse n eythinen f, eythin

gorseth gorsedh f, gorsedhow. The Cornish Gorseth Gorsedh Kernow f

gory adj gosek; gojekL

gosling n godhik m, godhigow

Pages