English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

gospel n aweyl f, aweylys, aweylyow

gossamer n gweun m

gossip I vb kyhwedhla; kesklappya yn unn sklandra; esedha war skavel an gow II n kyhwedhel m, kyhwedhlow

Gothic I adj gothek II n (language) Gothek m. Gothic architecture pennserneth wothek f

gourd n pompyon m, pompyons

govern vb governa

government m governans m, governansow

gown n pows f, powsyow

grace n gras m, grassow

graceful adj grassyes; rasek

graceless adj diras

gracious adj deboner; grassyes

graciousness n jentylys m

grade I n m gradh m, gradhow II vb gradhegi

gradual adj gradhel

gradually adv tamm ha tamm; tabm ha tabmL

graduate I n gradhesik m, gradhesigyon; gradhesiges f, gradhesigesow II vb gradhya

graduation n gradhyans m, gradhyansow

grail n gral m

grain n greunen f, greun

grammar n (system of rules) gramer m, grameryow; gramasek f, gramasegow; (book) yethador m, yethadoryow

grammatical adj gramasek

gram(me) n gramm m, grammow

granary n greunva f, greunvaow; greunji m, greunjiow

grand adj bryntin; brentinL; brav; meur; ughel. grand piano n piano bras m, pianos bras

grandchild n flogh gwynn m, fleghes wynn; flogh gwydnLm, fleghes gwydn

grandfather n tas gwynn m, tasow wynn; sira wynn m, sirys wynn; sira wydnLm, sirys wydn

grandmother n mamm wynn f, mammow gwynn; dama wynn f, damyow gwynn; dama wydnLf, damyow gwydn

grandparents n kerens wynn pl; kerens wydnLpl

grandson n mab wynn m, mebyon wynn; mab wydnLm, mebyon wydn

grange n greunji m, greunjiow

granite n growan m, growenyow

grant I n gront m, grontys, grontow II vb grontya; ri; reiL

grape n grappa m, grappys, grappow

grapefruit n aval paradhis m, avalow paradhis

graph n trecen f, trecennow, trecednowL

Pages