English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

graphical adj grafegel. graphical user interface (GUI) ynterfas usyer grafegel m, ynterfassow usyer grafegel; abbr YUG

graphics pl grafek f, grafegow

grasp I n dalghen f, dalghennow, dalghednowL; gavel f, gavelyow II vb dalghenna; dalghednaL; synsi; senjiL

grass n gwels coll, gwelsen. blade of grass n gwelsen f. grass-roots support n skoodhyans an bobel m

grate vb rathella

grateful adj grasek; grajek

gratis adj didal

grave n bedh m, bedhow. grave-stone n men bedh m, meyn bedh

gravel n grow coll

gravestone n men bedh m, meyn bedh

graveyard n bedhros f, bedhrosow; korflan f, korflannow, korfladnowL

gravity n gravedh m, gravedhow

gravy n sugen kig m, sugenyow kig

graze vb peuri; poriL

grease n blonek m, blonegow

greasy adj blonegek

great I adj meur II int splann!; spladnL!; bryntin!; brentinL!

great-aunt n gorvodrep f, gorvodrebedh

Great Britain top Breten Veur f

greatly adv yn feur; en feurL; yn fras; en froasL

great-uncle n gorewnter m, gorewntres

Greece top Pow Grek m

greed n krefni f; pithneth f

greedy adj kraf; pith

Greek I adj grek II n (language) Greka m; (person) Grek m, Grekys; Grekes f, Grekesow

green I adj (natural) glas; (artificial) gwyrdh; gwer II n (colour) liw glas m; (grass) glesyn m, glesynnow, glesydnowL. bowling green pelva f, pelvaow. dark green adj dulas. light green adj gwerwyn. the Green Party an Parti Gwer. the Greens pl an Re Wer pl

greengrocer n gwerther losow m, gwerthoryon losow; gwerthores losow m, gwerthoresow losow

greenhouse n chi gweder m, chiow geder; chei gwederLm, treven gweder. greenhouse effect effeyth chi gweder m; effeyth chei gwederLm

greenish adj gwerik

greet vb dynerghi; saluji; wolkomma; wolkobmaL

greeting n dynnargh m, dynarghow. greetings pl gorhemynadow pl; idiom lowena dhis! (sg); lowena dhywgh! (pl)

gregarious adj kowethus

grey adj loos; (also: blue, green) glas

griddle n men-pobas m, meyn-pobas

grief n duwon m; galar m, galarow; anken m, ankenyow; keudh m, keudhow; (melancholy) moredh m, moredhow

grieve vb grevya; keudhi; (afflict) duwenhe; (mourn) galari

Pages