English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

guest n gwester m, gwestoryon; gwestores f, gwestoresow; ostyas m, ostysi; ostyades f, ostyadesow

guesthouse n gwesti m, gwestiow

guide I n kevarwodher m, kevarwodhoryon; kevarwodhores f, kevarwodhoresow; gid m, gidys II vb kevarwodha; gidya

guidebook n gidlyverMm, gidlyvrow; gidleverLm, gidlevrow

guilt n (law) kabluster m; (moral) pegh m

guilty adj kablus. not guilty ankablus

guinea pig n hogh Gyni m, hoghes Gyni

guitar n gitar m, gitaryow. electric guitar n gitar tredanek m, gitaryow tredanek

gulf n morblek m, morblegow

gull n goolan f, golanes

gully n saven f, savnow

gum (1) n (anatomical) kig dens m, kigyow dens

gum (2) n (substance) glus m, glusow, glujowL

gun n gonn m, gonnys; godnLm, godnys

gunner n gonner m, gonoryon; godnerLm, gonoryon; gonores f, gonoresow

gust n kowas wyns f, kowasow gwyns; hwaff m, hwaffys

gusto n terder m. with gusto yn freth; en frethL

gut n kolodhyonen f, kolodhyon

gutter n londer m, londrys

guy n den m, tus; gwas m, gwesyon. tough guy n smat m, smatys

gymnasium n hel sport f, helyow sport

gymnastics n gymnastek m; lappyans m. perform gymnastics lappya

gynaecological adj bengorfoniethel

gynaecologist n bengorfydh m, bengorfydhyon; bengorfydhes f, bengorfydhesow

gynaecology n bengorfonieth f

gypsy I adj romek II n (language) Romani m; Rom m, Romyon; Romes f, Romesow

Pages