English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

I prn my; (enclitic) vy; (infixed) 'm

ice n rew m; yey m. ice cream dehen rew m. ice cube kub rew m, kubow rew. ice skate n skes rew m, skesow rew; vb skesya war rew

Iceland top Rewenys f

Icelander n Rewenysyas m, Rewenysysi, RewenysyjiL; Rewenysyades f, Rewenysyadesow

Icelandic n (language) Rewenysek m

icon n ikon m, ikonys; (computer desktop) arwodhik m, arwodhigow; (representation of a Saint) delow f, delwow

iconic adj ikonek

icy adj rewys; oor

idea n tybyans m, tybyansow

ideal I adj delvrysek; delvresekL II n delvrys m, delvrysyow; delvresLm, delvresyow

ideally adv y'n gwella kas

identical adj keth; kethsam

identity n honanieth f, honaniethow

idiom n (turn of phrase) lavar m, lavarow; (peculiar style of expression) tavoseth f; (regional variety) rannyeth f, rannyethow

idiot n bobba m, bobbys; penn bobba m, pennow bobba; pedn bobbaLm, pednow bobba; penn pyst m, pennow pyst; pedn pystLm, pednow pyst; skogyn m, skogynnow, skogydnowL; ydyot m, ydyotys. you goggle-eyed idiot ty penn bobba lagasek; che pedn bobba lagajekL

idle n diek; syger. idle talk flows m

idleness n sygerneth f

if cnj a4; (before consonants) mar4; mara4; (before vowels) mars; maras; (unlikely conditions) a4; (negative) mar ny2; mar na2L

ignorance n nicita m; fowt dyskans m, fowtys dyskans; fowt deskansLm, fowtys deskans

ignorant adj diskians

ignore vb sevel orth aswon; skonya aswon

ill adj (sick) klav; kloavL; (bad) drog. fall ill kodha klav; kodha kloavL

illegal adj anlaghel; erbynn an lagha; war-bydn an laghaL

illiteracy n anlettryseth f

illiterate adj anlettrys

illness n kleves m, klevesow

illuminate vb golowi; (artistically) afina

illusion n hus m, husow. create an illusion husa

illustrate vb lymna

illustration n lymnans m, lymnansow

illustrator n lymner m, lymnoryon; lymnores f, lymnoresow

image n imach m, imajys; hevelep m, hevelebow; aven m, avenyow

imaginary adj dismygel

imagination n dismygyans m, dismygyansow; (poetic) awen f

imagine vb desevos; dismygi; koncevya; tybi

imbalance n angespos m, angesposow

Pages