English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

insecurity n andhiogeledh m, andhiogeledhow

insensitive adj tew y grohen

insert vb gorra a-bervedh

inside I adv a-bervedh; a-ji; a-jeiL II prp a-bervedh yn; a-ji dhe2; a-jei dhe2

insignificance n fowt styr m; fowt bri m

insignificant adj distyr

insincere adj fals

insincerity n falsuri m

insipid adj difreth

insist vb teri. insist on ynia war2

insistence n ter m; er m

insistent adj ter

insolence n tonteth f

insolent adj tont

inspect vb hwithra; eksamnya

inspection n hwithrans m, hwithransow

inspector n hwithrer m, hwithroryon; hwithrores f, hwithroresow

inspiration n awen f

inspire vb ynspirya; aweni

install vb ynstallya; settya yn y dyller; settya et y dellerL

installation n ynstallyans m, ynstalyansow; stalacyon m, stalacyons

instance n gweyth f, gweythyow; ensampel m, ensamplys, ensamplow. for instance rag ensampel

instant I adj desempis II n pols m, polsyow; prysweyth m, prysweythyow; presweythLm, presweythyow. instant coffee koffi desempis m. instant message n messach desempis m, messajys desempis; vb messajya desempis

instantly adv a-dhesempis; kettooth ha'n ger

instead adv yn le; en leL. instead of her yn hy le, en hy leL

instigate vb sordya

instruct vb dyski; deskiL; ynstruktya

instructions pl danvonadow m

instructor n dyskador m, dyskadoryon; deskajorLm, deskajoryon; dyskadores f, dyskadoresow; deskadresLf, deskadresow

instrument n (means) mayn m, maynys; (music) daffar ilow m

insufficient adj anlowr

insular adj enesek

insulate vb enysega

insulation n enysegans m, enysegansow

insult I n despit m, despitys; arvedhen f, arvedhennow, arvedhednowL II vb despitya; arvedh

insurance n surheans m, surheansow

Pages