English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

kind (1) adj (amiable) hegar; hweg; kuv. kind regards gorhemynadow a'n gwella. be so kind as to del y'm kyrri

kind (2) n (variety) eghen f, eghennow, eghednowL; kinda m, kindys. that kind of a'n par na

kindergarten n floghva; skol veythrin f, skolyow meythrin

kindle vb dewi; enowi

kindly hegar; kolonnek; kolodnekL

kindness n kuvder m

king n myghtern m, myghternedh; meternLm, meternyow. king size kowrek

kingdom gwlaskor f, gwlaskordhow; myghterneth f, myghternethow; my'ternethLf, my'ternethow; ruvaneth f, ruvanethow. United Kingdom top Ruvaneth Unys f

kingship m myghternses m; my'ternsesLm

kiosk n kiosk m, kioskys

kiss I n amm m, ammow; abmLm, abmow; bay m, bayow; kussyn m, kussynnow, kussydnowL II vb amma; abmaL; baya. kiss somebody amma dhe nebonan; abma dhe nebonanL. kiss me! amm dhymm! abm dhybm!L

kit n daffar m

kitchen n kegin f, keginow. kitchen dresser n lestrier m, lestrieryow. kitchen garden erber m, erberow, erbers

kite n (bird) skowl m, skowles; (toy) sarf-neyja f, serf-neyja

kitten n kathik m, kathigow

knack n wrynch. there's a knack to it res yw usya wrynch ganso; res ew usya wrynch gans evL

knead vb tosa

knee n glin m, glinyow, dl dewlin, dowlinL. knee-cap n penn glin m, pennow glin; pedn glinLm, pednow glin; padel benn glin f, padellow penn glin; padel bedn glinLf, padellow pedn glin

kneel vb mos war benn dewlin; mos war bedn dowlinL

kneeling adj war benn glin; war bedn glinL

knickers n islavrek m, islavrogow

knife n kollell f, kellyli, kelylli. pocket knife kelyllik f, kelylligow

knife-handle n karn kollan m, karnow kollan

knight n marghek m, marghogyon; marghoges f, marghogesow

knit vb gwia. knit one's brows plegya tal; plegya toalL

knitwear n dillas gwia coll

knob n talben m, talbennow, talbednowL

knock I n bonk m, bonkys; knouk m, knoukys II vb bonkya; knoukya; frappya. knock-out competition kesstrif dilea m, kesstrifow dilea

knocker n (mine spirit) knoukyer m, knoukyers; kravlost m, kravlostow; (door) morthol daras m, mortholow daras

knot I n kolm m, kolmow; kolmen f, kolmennow, kolmednowL II vb kelmi

knotty adj kolmek

know-how n gallos m, gallosow

knowledge n skians m, skiansow; aswonvos m, aswonvosow

knowledgeable skiansek; meur y skians m; meur hy skians f; meur aga skians pl

known adj aswonys; godhvedhys. well known godhvedhys yn ta

knuckle n mell dorn m, mellow dorn

Pages