English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

larder n spens m, spensow

large adj bras; broasL

lark (1) n (bird) ahwesydh m, ahwesydhes

lark (2) n (prank) pratt m, prattys

laryngitis n fagel vriansen f

larynx n aval briansen m, avalow briansen

lass n moren f, morenyon; mowes f, mowysi; mosLf, mosi

last I adj diwettha II vb pesya; pejyaL; durya. at last wos'tiwedh; wor'tiwedh. last night nyhewer. last year warlena; warleni

lasting adj duryadow

late I adj diwedhes; helergh; (deceased) tremenys II adv a-dhiwedhes

lately adv a-gynsow; a-gensowL; a-lergh

later I adj diwettha II adv wosa henna; woja hednaL. see you later (sg) dha weles; (pl) agas gweles; a'n our

latest adj diwettha

Latin I adj latinek II n (language) Latin m

latitude n efander m

latter adj diwettha. the latter an pyth kampollys diwettha; an peth kampollys diwetthaL

Latvia n Latvi f

Latvian I adj latviek II n (language) Latviek m; (person) Latvian m, Latvians; Latvianes f, Latvianesow

laud I n lawd m, lawdys II vb lawdya

laugh I n hwarth m, hwarthow II vb hwerthin

laughable adj hwarthus

laughter m hwarth m, hwarthow

launch vb lonchya

laundry n golghti m, golghtiow

lava n lava m

lavatory n privedhyow pl

lavish adj gorhel

law n lagha f, laghys; (act) reyth f, reythyow. court of law breuslys f, breuslysyow; kort f, kortys. lynch law lagha an lovan f. religious law lay f, layys

lawful adj lafyl; herwydh an lagha

lawless adj dilagha

lawn n glesin m, glesinyow

lawn-mower n jynn glesin m, jynnys glesin, jynnow glesin

lawsuit n ken m, kenyow

lawyer n laghyas m, laghysi, laghyjiL; laghyades f, laghyadesow

lax adj logh

laxity n loheth f

Pages