English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

lay I adj leg II vb laya; pottya; (eggs) dedhwi. lay hands on dalghenna; dalghednaL. lay hold of sesya. lay low prosternya. lay open apertya. lay waste wastya

lay-by n rypsav m, rypsavow

layer n gwiskas m, gwiskasow

layman n leg m, legyon

layout n aray m, arayys, arayow; delinyans m, delinyansow

laywoman n leges f, legesow

laziness n diegi m; diekter m; sygerneth f

lazy adj diek; syger

lead (1) [li:d] I n (electrical) led m, ledyow; (for a dog) lesh m, leshyow II vb hembronk; ledya

lead (2) [lɛd] n (metal) plomm m; plobmLm

leader n hembrenkyas m, hembrenkysi; hembrenkyades f, hembrenkyadesow; ledyer m, ledyoryon; ledyores f, ledyoresow

leaf n (of plants) delen f, delyow, delkyowL; (page) folen f, folennow, folednowL; (paper) lyven f, lyvennow, lyvednowL

leafless adj didhelen

leaflet n folennik f, folenigow; folednikLf, folenigow

leafy adj delek; delennek; delednekL; delyowek

league n (union) kesunyans m, kesunyansow

leak I n dowrfols m, dowrfolsyow II vb devera; dyllo dowr

leaky adj tollek

lean (1) adj tanow; (of meat) kogh

lean (2) vb posa. lean forward posa war-rag

leap I n lamm m, lammow; labmLm, labmow II vb lamma; labmaL; lemmel; lebmelL. leap year bledhen lamm f, bledhynnyow lamm; bledhen labmLf, bledhydnyow labm

learn vb dyski; deskiL. learn from someone dyski gans nebonan; deski gen nebonanL

learned adj dyskys; deskysL

learner n dysker m, dyskoryon; dyskores f, dyskoresow; deskerLm, deskoryon; deskores f, deskoresow

leash n lesh m, leshyow; syg f, sygow

least adj lyha. at least dhe'n lyha

leather I adj ledhrek II n ledher m, ledhrow

leave I n kummyas m, kumyasow; kubmyasLm, kumyasow II vb gasa; garaL; (depart) diberth; diberthi

leaven n gwel m, gwelow

Lebanese I adj lebanek II n (person) Lebanyas m, Lebanysi, LebanyjiL; Lebanyades f, Lebanyadesow

Lebanon top Lebanon m

lecture I n areth f, arethyow II vb arethya

lecturer n arethor m, arethoryon; arethores f, arethoresow

leek n poren f, por

left adj (remaining) gesys; gerysL; (opposite of right) kledh. on the left of a-gledh dhe2

left-handed adj kledhek

Pages