English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

likeness n hevelep m, hevelebow. in the likeness of yn hevelep a2; yn hevelep dhe2

likewise adv keffrys; keffresL; ynwedh; ewedhL

lily n lilien f, lili. lily of the valley losowen an hav f, losow an hav

limb n esel m, eseli

lime n (fruit) limaval m, limavalow

limelight n kalghwolow m, kalghwolowyow. in the limelight yn lagas an bys; en lagas an besL

limestone n kalgh m

limit I n fin f, finyow; finweth f, finwethow II vb finwetha

limited adj strothys

limp vb kloppya. walk with a limp kerdhes yn unn gloppya; bos kloppek. limping person kloppek m, kloppogyon; kloppoges f, kloppogesow

limpet n brenigen f, brennik; bernigenLf, bernik

limpid adj ylyn; elynL

line n linen f, linennow, linednowL; lin m, linyow; (row) rew m, rewyow

linear adj linyek

linen n linen f, lin

liner n (cosmetics) pyncel-linenna m, pyncels-linenna; pyncel-linednaLm, pyncels-linedna

linesman n linenner m, linenoryon; linednerLm, linenoryon

linger vb tarya

ling-fish n lenes f, lenesow, lenejow

linguist n yethor m, yethoryon; yethores f, yethoresow

linguistics n yethonieth f

lining n ispan m, ispannow, ispadnowL

link I n (of a chain) mell m, mellow; (tie) kolm m, kolmow; (internet) kevren f, kevrennow, kevrednowL II vb keskelmi; junya

lintel n penn daras m, pennow daras; pedn darasLm, pednow daras

lion n lew m, lewyon; lion m, lions. lion cub lewik m, lewesigow. lion tamer dover lewyon m, dovoryon lewyon; dovores lewyon f, dovoresow lewyon

lioness f lewes f, lewesow

lip n gweus f, gweusyow, dl diwweus. lip balm eli gweus m, eliow gweus. lip gloss lenter gweus m. lip salve eli gweus m, eliow gweus

lipstick n liw gweus m, liwyow gweus; liw min m, liwyow min; rudh min m

liquid I adj linyel II n lin m, linyow. washing-up liquid (detergent) lin sebon m, linyow sebon

liquor n las m, lasow

lisp I n stlavedh m II vb stlevi

lisping adj stlavedh

list n rol f, rolyow

listen vb goslowes. listen to goslowes orth

listener n goslowyas m, goslowysi, goslowyjiL; goslowyades f, goslowyadesow

lit adj golowys; enowys; gans golow; gans tan

Pages