English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

literacy n lettryseth f; gallos redya coll

literal adj herwydh an lytherenM; herwydh an letherenL. literal translation treylyans ger rag ger

literary adj liennek; liednekL

literate adj lettrys

literature n lien m, liennow, liednowL

Lithuania top Lithuani f

Lithuanian I adj lithuaniek II n (language) Lithuaniek m; (person) Lithuanian m, Lithuanians; Lithuanianes f, Lithuanianesow

litre n liter m, litrow

litter I n (transportation) gravath f, gravathow; (animal bedding) nogadh m, nogadhow; (animal brood) torras m, torrasow; (rubbish) strol m II vb strolya

little I adj byhan; bian; bohes; munys II adv nebes III n nebes m. little son maban m, mebyn. little by little nebes ha nebes; tamm ha tamm; tabm ha tabmL

live I adv (event) yn fyw; yn fewL II vb (be alive) bewa; (at a place) bos trigys. he lives at St. Ives yma va trigys yn Porth Ia, ma va trigys en Por' IaL. live together kesvewa. live at the back of beyond bos trigys yn argel. live on something bewa orth neppyth

liveliness n bewder m

lively adj byw; bewL; bewek; (quick) buan; dyllo

liver n avi m, aviow

living I adj byw; bewL II n bewnans m, bewnansow; bownansLm, bownansow. earn a living dendyl bewnans; dendyl bownansL. among the living yn-mysk an re vyw; en-mesk an re vewL. where are you living? ple'th os ta trigys?. within living memory a-ji dhe gov den; a-jei dhe gov denL

living-room n esedhva f, esedhvaow

lizard n pedrevan f, pedrevanes

load I n karg m, kargow; sawgh m, sawghow; begh m, beghow II vb karga

loaf (1) n (of bread) torth f, torthow

loaf (2) vb (waste time) tarya

lobby I n (pressure group) bagas gwaskas m, bagasow gwaskas, bagajow gwaskasL; (corridor) tremenva f, tremenvaow II vb gwaska

lobe n lappa m, lappys

lobster n legest m, legesti

local I adj teythyek II n teythyek m, teyhtyogyon; teythyoges f, teythyogesow

locality n tyller m, tylleryow

locate vb desedha

location n tyller m, tylleryow; tellerLm, telleryow

lock I n (on a door) floren f, florennow, florednowL; (water) yet dhowr f, yettys dowr II vb alhwedha; prenna; prednaL

locker n amari m, amaris; ambriLm, ambris

locket n florennik f, florenigow; florednikLf, florenigow

locust n lokust m, lokustes

lodge I (gatehouse) porthorji m, porthorjiow; (of a secret organisation) kevrinva f, kevrinvaow II vb ostya

lodger n ostyas m, ostysi; ostyades f, ostyadesow

lodging ostyans m, ostyansow

loft n soler m, soleryow

log I n prenn m, prennyer; prednLm, prednyer; kyf m, kyfyon II vb (log in) omgelmi; (log out) omdenna; omdednaL

Pages