English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

mistress n arlodhes f, arlodhesow; (lady of the house) mestres f, mestresow; (lover) kares f, karesow

mistrust I n mystrest m II vb mystrestya

misty adj niwlek

misunderstand vb kammgonvedhes; kabmgonvedhesL; kammonderstondya; kabmonderstondyaL

misuse I n tebeldyghtyans m, tebeldyghtyansow II vb tebeldyghtya; kammusya; kabmusyaL

mite (1) n (arachnid) torogen f, torek

mite (2) n (bit) dyjyn m, dyjynnow, dyjydnowL

mitigate vb lehe

mix I n kemmysk m, kemyskow II vb kemyska; kaboli

mixer n kemysker m, kemyskoryon; (gadget) kemyskell f, kemyskellow

mixture n kemyskans m, kemyskansow

moan I n kynvan m, kynvannow, kynvadnowL II vb kyni; (complain) krodhvolas

mob n rout m, routys

mobile adj gwayadow. mobile phone n klapkodh f, klapkodhow; kellgowser m, kellgowsoryon; pellgowselMf, pellgowsellow

mock vb gesya; gul ges; mockya. mock someone gul ges a nebonan

mockery n ges m, gesyow

model I n (representation) patron m, patronyow; (fashion) manykyn m (f), manykyns II vb shapya

modem n modem m, modems

moderate I adj klor; temprys II n den temprys y dybyansow m, tus temprys aga thybyansow III vb tempra; musura

moderation n musur m, musuryow

moderator n temprer m, temproryon; temprores f, temproresow

modern adj arnowyth; modern. Modern Cornish Kernewek Arnowyth m; Kernowek ArnowythLm; (=Revived Late Cornish) Kernowek NowejaLm

modernisation n arnowythheans m, arnowythheansow

modernise vb arnowythhe

modest adj uvel; isel; klor

modesty n klorder m

modification n treylva f, treylvaow; chanjyans m, chanjyansow

modify vb treylya; chanjya

moist adj glyb; glebL

moisten n glybya; glebyaL; dowrya

moisture n glybor m; gleborLm

molar n kildhans m, kildhens

Moldavian I adj moldavek II n Moldavek m; (person) Moldavian m, Moldavians; Moldavianes f, Moldavianesow

Moldova top Moldova f

mole (1) n (animal) godh f, godhow; go'dhor f, godhow dor

mole (2) n (on skin) plustren f, plustrennow, plustrednowL; tayshLm, tayshys

Pages