English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

morsel n tamm m, temmyn; tabmLm, tebmyn; pastel f, pastellow

mortal adj marwel

mortgage I n marwostel m, marwostlow II vb marwostla

mosaic n brithweyth m, brithweythyow

mosque n mosk m, moskow

mosquito n moskito m, moskitos

moss n kewni coll

mossy adj kewniek

most adj, adv moyha; mogha. at most dhe'n moyha; dhe'n mogha. for the most part dre vras; dre vroasL

motel n karrostel m, karrostelyow

moth n godhan m, godhanes; tykki Duw nos m, tykkiow Duw nos, tykki Duwes nos

mother n mamm f, mammow; mabmLf, mabmow; dama f, damyow

motherhood n mamoleth f

mother-in-law n hweger f, hwegrow

motion n gwayans m, gwayansow; (at a meeting) avis m, avisyow

motivate vb movya

motivation n movyans m, movyansow

motive n acheson m, achesonys, achesonyow

motocross n resek jynn diwros m

motor n jynn m, jynnys, jynnow

motor-boat n skath tan f, skathow tan

motor-car n karr tan m, kerri tan

motorcycle n jynn diwros m, jynnys diwros, jynnow diwros

motorist n motorydh m, motorydhyon; motorydhes f, motorydhesow

motorway n gorfordh f, gorfordhow

mottle vb britha

mottled adj brithys

mould (1) n (fungus) kosk m

mould (2) n (casting) furv f, furvow, furvyow; form m (f), formys

mouldy adj loos. go mouldy koska; losi

mound n krug m, krugow; bern m, bernyow

mount vb yskynna; yskydnaL; krambla

mountain n menydh m, menydhyow; menedhLm, menydhyow

mountaineer n menedhyer m, menedhyoryon; menedhyores f, mendhyoresow

mountainous adj menedhek; menedhyek

mourn vb galari; kyni

Pages