English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

married adj demedhys; pries. married couple dewbries dl

marry vb demedhi; demedha; marya

Mars n Meurth m

marsh n hal f, halow; gwern coll, gwernen; keunek f, keunegi

marsupial n porsek m, porsogyon

martyr I n merther m, mertheryon; mertheres f, mertheresow II vb mertherya

marvel n aneth m, anethow; marthus m, marthusyon, marthusi, marthusow

marvellous adj marthys; barthusek; barthekL

marvellously adv marthys

Marxism n Marksydhieth f

Marxist I adj marksydhek II n marksydh m, marksydhyon; marksydhes f, marksydhesow

marzipan n toos alamandys m

mascara n maskara m; liw blew lagas m

mascot n maskot m, maskotys

masculine adj (manly) gourel; (grammatical) gorow

mash vb brewi

mask n mask m, maskow; visour m, visours

mason n mason m, masons; masones f, masonesow

masonry n menweyth m

mass (1) n (bunch) showr m, showrys; bush m, bushys; (physical) gronnedh m; grodnedhLm

mass (2) n (church service) oferen f, oferennow, oferednowL

massacre n gorladhva f, gorladhvaow

massage I n leuvtosans m, leuvtosansow II vb leuvtosa

massive adj kowrek

mast n gwern f, gwernow

master n mester m, mestrysi, mestryji; arludh m, arlydhi. master's degree mestronieth f, mestroniethow

masterpiece n pennobereth f, pennoberethow

mastery n maystri m

mat n strel m, strelyow

match (1) I n (equal) par m, parow II vb omdhesedha

match (2) n (lucifer) tanbren m, tanbrennyer, tanbrednyerL

match (3) n (sports) fytt m, fyttys, fyttow

matchbox n boks tanbren m, boksys tanbren

mate n mata m, matys; (spouse) pries m, priosow, dl dewbries; (friend) sos m, sos; koweth m, kowetha; kothman m, kothmans; (on ship) brennyas m, brenysi; brednyasLm, brenyji

material n daffar coll; stoff m, stoffys; devnydh m, devnydhyow; pyth m, pethow; pethLm, pethow

maternity n mamoleth f. maternity leave kummyas mamoleth m; kubmyas mamolethLm. maternity ward diberthva vamoleth f

Pages