English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

mechanical adj jynnweythek

mechanics n mekanek f

mechanism n jynnweyth f, jynnweythow

medal n medalen f, medalennow, medalednowL

medallion n medalen vras f, medalennow bras, medalednow brasL

meddle vb mellya

meddler n mellyer m, melyoryon; melyores f, melyoresow

mediator n medhador m, medhadoryon; medhadores f, medhadoresow

medical adj medhegel

medication n medhegneth f, medhegnethow

medicine n (medication) medhegneth f, medhegnethow; (science) medhegieth f; fysek f

medieval adj kresosel

mediocre adj da lowr; heb meur a vri

Mediterranean adj kresvorek. the Mediterranean Sea an Kresvor m

medium I adj kresek; kreswedhek II n mayn m, maynys

meek adj hwar; klor

meet vb metya; dos erbynn; dos war-bydnL. meet someone metya nebonan; (pre-arranged) metya gans nebonan; (encounter) metya orth nebonan

meeting n kuntelles m (f), kuntellesow; metyans m, metyansow. meeting of bards gorsedh f, gorsedhow

mega- prfx kowr-

megabyte n megabayt m, megabaytys

megalith n men bras m, meyn bras; men broasLm, meyn broas

megaphone n korn-kewsel m, kern-kewsel; korn-kowselLm, kern-kowsel

melancholy n moredh m, moredhow

mellow adj adhves

mellowness n adhvetter m

melodious adj melodius

melody n melodi m, melodis; ton m, tonyow

melon n melon m, melonyow; pompyon hweg m, pompyons hweg

melt vb teudha; teudhi

member n esel m, eseli

membership n eseleth f, eselethow

membrane n kennen f, kenennow; kednenLf, kenednow

memento n kovro m, kovrohow, kovroyow

memo n notyans m, notyansow

memorable adj hegov

memorial n men kov m, meyn kov

Pages