English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

milk I n leth m, lethow II vb godra. curdled milk leth kowlys m. first milk godrek m. sweet milk levrith m. skimmed milk leth didhehen m. unpasteurised milk leth kriv m

milkmaid n lethwrek f, lethwragedh

milkman n gwerther leth m, gwerthoryon leth; lethwas m, lethwesyon

milky adj lethek. Milky Way n Hyns Sen Jamys f; Hens Jamys SansLm

mill n melin f, melinyow, melidnyowL. mill wheel ros melin m, rosow melin. pepper mill melin buber f, melinyow puber, melidnyow puberL. water mill melin dhowr f, melinyow dowr, melidnyow dowrL

millennium n milvledhen f, milvledhynnyow, milvledhydnyowL

miller m meliner m, melinoryon; melinores f, melinoresow

millhouse n melinji m, melinjiow

milliard num bilvil2m, bilvilyow; bilyon m, bilyonow

millimetre n milimeter m, milimetrow; abbr mm

million num milvil2m, milvilyow; milyon m, milyonow. a million times milvilweyth

millionaire n milvilwas m, milvilwesyon; milvilvowes f, milvilvowysi

millionth num milvilves; abbr 1.000.000ves

mime I n mim m, mimyow II vb mimya

mimic I n mim m, mimyow II vb mimya

mince vb divyn. minced meat kig divynys m; brewgik m; browgikLm

mind I n brys m, brysyow; bresLm, bresyow II vb gwaytyas; gorwitha. I don't mind ny vern dhymm; na vern dhybmL; ny'm deur. never mind ny vern. state of mind cher m, cheryow. to my mind orth ow brys; orth ow bresL

mine (1) prn ow huni; peth vyL. it's mine dhymm yw; dhybm ewL; my a'n pyw m; my a's pyw f. the victory was mine an viktori eth genev

mine (2) n bal m, balyow. mine waste atal coll. opencast mine mongleudh m, mongleudhyow. coffin mine koghyn m, koghynnow; koffenLm, koffednow

miner n den bal m, tus val; benyn val f, benenes bal

mineral n moon m, monow. mineral water dowr ewonek m

mineral water dowr ewonek

mine-work n hwel m, hwelyow

mingle vb kemyska

mini- prfx korr-

miniature I adj korr-; munys II n munysen f, munysennow, munysednowL

minimal adj ispoyntel; lyha

minimalism n ispoyntegieth f

minimum I adj lyha II n ispoynt m, ispoyntys, ispoyntow. minimum wage gober ispoyntel m

mining n balweyth m

minister n menyster m, menystrys, menystroryon; menystres f, menystresow. Prime Minister pennvenyster m, pennvenystrys, pennvenystroryon; pennvenystres f, pennvenystresow

ministry n menystrans m, menystransow

minor I adj le II n minor m, minors; flogh yn-dann oos m, fleghes yn-dann oos; flogh en-dadn oojLf, fleghes en-dadn ooj

minority n minoryta m, minorytys. a minority of an byhanna rann a2; an byhatna radn a2L. ethnic minority minoryta ethnek m, minorytys ethnek

minstrel n menstrel m, menstrels

minstrelsy n menestrouthi m

Pages