English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

mint (1) n (herb) menta f

mint (2) n (money) batti m, battiow; bathva f, bathvaow

minus prp (mathematical operator) marnas

minute (1) [maɪn'ju:t] adj munys

minute (2) ['mɪnɪt] n (time) mynysen f, mynysennow, mynysednowL; (of meeting) kovnotyans m, kovnotyansow

minx n flownen f

miracle n marthus m, marthusyon, marthusi, marthusow; merkyl m, merklys. miracle play gwari mir m, gwariow mir

miraculous adj barthusek

mirage n miraj m, mirajys

mire n leysek f, leysegi; stag m, stagow

mirror n gweder mires m, gwedrow mires; mirour m, mirours

mirth n lowender m

misbehave vb tebelfara

miscellaneous adj divers (+sg. or pl. noun); a bub sort

mischief n dregyn m, dregynnow, dregydnowL; myshyv m, myshevys

mischievous adj dregynnus; dregydnusL

misdeed n kammweyth m; kabmweythLm

misdemeanour n bad-ober m, bad-oberow

miser n erbysyas m, erbysysi, erbysyjiL; erbysyades f, erbysyadesow; kraf m, krefyon

miserable adj galarek; law; moredhek; truan; ponvosek

miserly adj kraf

misery n anken m, ankenyow; ponvos m, ponvosow

misfortune n anfeus m

mishandle vb droghandla

mishap n droglam m, droglammow, droglabmowL

misjudge vb kammvreusi; kammvreujiL

mislead vb decevya; kammledya; tolla

Miss n (girls) Mestresik f, Mestresigow; damsel f, damsels; (adult women) Mestres f, Mestresow; abbr Mres f

miss vb bos fowt a2; fyllel; (fail to hit) fyllel a weskel; (miss somebody) yeuni; bos trist warlergh. I miss you ty a fyll dhymm, che a fyll dhybmL. something is missing yma fowt a neppyth; ma fowt a neppethL; neppyth a fyll; neppeth a fyllL

mission n kanaseth f, kanasethow

mist n niwl m, niwlow. thick mist kowas niwl f, kowasow niwl

mistake n kammgemeryans m, kammgemeryansow; miskemeryans m, miskemeryansow

mistaken adj kammdybys; kabmdybysL; kammgemerys; miskemerys

mister n mester m, mestrysi, mestryjiL

mistletoe n ughelvar m

mistreat vb tebeldyghtya

Pages