English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

o part (vocative particle) a2

oak n derwen f, derow; derowen f, derow; dar m, deri

oar n rev f, revow

oath n ti m, tiow

oats n kergh coll, kerghen. oat flake kerghen f, kerghennow, kerghednowL

obedience n gostytter m; obayans m

obedient adj gostyth

obese adj berrik

obey vb obaya

object (1) ['ɒbʤɪkt] n (thing) taklen f, taklennow, taklednowL; tra f, traow, taklow; (goal) medras m, medrasow; (grammar) objeta m, objetys

object (2) [əb'ʤɛkt] vb nagha

objection n acheson rag skonya m, achesonys rag skonya, achesonyow rag skonya

objective n amkan m, amkanow

obligation n ambos m, ambosow; res m

obligatory adj a res

oblong adj hirbedrek

obscene adj lewd

obscenity n lewdnes m, lewdnessys

obscure adj tewl

observant adj (watchful) hwithrus; (diligent) diwysyk

observation n aspians m, aspiansow

observe vb aspia; avisya; mires orth

obsessed adj gorgemerys

obstinate adj gorth; penn kales; pedn kalishL

obstruction n let m, lettys, lettow

obtain vb kavos; obtaynya

obtuse adj sogh

obvious adj apert; hewel; playn

occasion n (occurance) treveth f, trevethow; tro f, troyow; okasyon m, okasyons; gweyth f, gweythyow; prysweyth m, prysweythyow; presweythLm, presweythyow; (cause) acheson m, achesonys, achesonyow. on every occasion pub kentel

occasional adj treweythus; terweythusL

occasionally adv treweythyow; terweythyowL

occupation n (job) soodh f, sodhow; (conquest) sesyans m, sesyansow; (of a building) anedhyans m, anedhyansow

occupy vb sesya; okupya; kavanedhi

occur vb hwarvos

occurrence n hwarfedhyans m, hwarfedhyansow

ocean n keynvor m, keynvoryow; mor bras m, moryow bras; mor broasLm, moryow broas. Atlantic Ocean Keynvor Atlantek m. Indian Ocean Keynvor Eyndek m. Pacific Ocean Keynvor Hebask m

Pages