English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

option n dewis m, dewisyow

optional adj dre dhewis; dewisel

or cnj po; bo. either… or po… po; poken… po. or else poken

oral adj der anow; war anow. oral examination apposyans war anow m, apposyansow war anow

orange I adj (colour) rudhvelyn II n (fruit) owraval m, owravalow

oration n areth f, arethyow

orb n pel f, pelyow

orbit I n resegva f, resegvaow II vb resek a-dro (dhe2)

orchard n avalennek f, avalenegi, avalenegow; avalednekLf, avalenegi, avalenegow; leur lavalowL

orchestra n orkestra m, orkestras

orchid n tegyrinen f, tegyrin

ordain vb apoyntya; sakra; ordena

order I n (arrangement) aray m, arayys, arayow; (command) gorhemmyn m, gorhemynnow; gorebmenLm, goremednow; (purchase) arhadow m, arhadowyow; (organisation) urdh f, urdhyow; (rank) order m, orders; (religious) ordyr m, ordyrs II vb (arrange in order) araya; kempenna; kempednaL; (command) gorhemmyn; gorebmaL; komondya; (request; purchase) erhi. in ascending order yn aray yskynnus; en aray yskydnusL. in chronological order yn aray termyn; en aray termynL. in descending order yn aray diyskynnus; en aray deskydnusL. in order to rag. mail order erghi der an post. order oneself omdyghtya

ordinance n ordenans m

ordinary adj kemmyn; kebmynL; sempel

oregano n organs coll

organ n (musical instrument) organ m, organs; (anatomical) organ m, organow. mouth organ n harmonika m, harmonikas

organic adj organek. organic farming ammeth organek f; abmeth organekLf

organisation n (body) kowethyans m, kowethyansow; (arrangement) restrans m, restransow. United Nations Organisation (UNO) Kowethyans an Kenedhlow Unys (KKU) m

organise vb restra; ordena; orna

organism n organedh m, organedhow

Orient n Oriant m

orifice n toll m, tell

origin n devedhyans m, devedhyansow; dalleth m, dallethow; dallaLm, dallethow; dallathvos m, dallathvosow

original I adj derowel; gwreydhek II n mammfurv f, mammfurvow, mammfurvyow; (of a text) mammskrif m, mammskrifow

originally adv y'n dalleth; et an dallaL

originate vb dalleth

ornament n I tegen f, tegennow, tegednowL II vb afina

ornamental adj afinus

orphan I n omdhivas m, omdhivasow; omdhivades f, omdhivadesow II vb omdhivasa

orthodox adj ewngryjyk; owngryjykL

orthography n orgraf f

orthopaedic adj orthopedek

orthopaedician n orthopedydh m, orthopedydhyon; orthopedydhes f, orthopedydhesow

orthopaedics n orthopedek f

oscillation n daromres m, daromresow

Pages